4.2
รีวิวทั้งหมด 1 คน

Proud Holiday & Tour

บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทัวร์ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นบริษัททัวร์ที่มีคุณภาพและความพร้อมทุกด้าน จากประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในแต่ละฝ่าย บริหารงานโดยคุณนฤทัย เกาจารี และคุณสมสกุล โลหิตโยธิน เราพร้อมที่จะเสนอให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรทุกรูปแบบ ด้วยบริการที่พร้อมสรรพและมาตรฐานที่มั่นใจ

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05591

Reviews By Customers

24 ธ.ค. 2562 22:49:02
ทัวร์ #PHTGE003 แกรนด์จอร์เจีย
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ควรเปลี่ยนสายการบินเนื่องจากใช้เวลาเดินทางนานเกินไป