รีวิวทั้งหมด 0 คน

Proud Holiday & Tour

บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทัวร์ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นบริษัททัวร์ที่มีคุณภาพและความพร้อมทุกด้าน จากประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในแต่ละฝ่าย บริหารงานโดยคุณนฤทัย เกาจารี และคุณสมสกุล โลหิตโยธิน เราพร้อมที่จะเสนอให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรทุกรูปแบบ ด้วยบริการที่พร้อมสรรพและมาตรฐานที่มั่นใจ

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05591

ที่อยู่: บริษัท พราว ฮอลิเดย์ แอนด์ ทัวร์ จำกัด 193 ถนนตากสิน-เพขรเกษม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 21 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
เดินทาง 22 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 87,800 บาท
เดินทาง 13 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 78,700 บาท
เดินทาง 09 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
เดินทาง 19 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
เดินทาง 17 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
เดินทาง 20 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท