Happy Korea

บริษัท เค ที ซี ซี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างไทย และเกาหลี โดยเป็นผู้ริเริ่มจุดประกายกระแส K-POP ในประเทศไทย เช่นซีรีย์ชื่อดังอย่าง Full House และ แดจังกึม และยังนำศิลปินดารา นักร้องต่าง ๆ เข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่นการแสดงคอนเสิร์ต ถ่ายละคร โปรโมทอัลบั้ม หรือทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งการนำเข้าสินค้าลิขสิทธิ์ และรายการที่มีชื่อเสียงมาจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ภายใต้การบริหารของ คุณ ฮง จี ฮี กรรมการผู้จัดการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดี เกาหลีใต้ และรองประธานหอการค้าเกาหลี - ไทย รวมทั้งตำแหน่งทางสังคมอื่น ๆ ทำให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและเกาหลี อันเป็นหลักประกันว่า บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ดำเนินการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ และมาตรฐานในระดับสากลอย่างแท้จริง

เลขที่ใบอนุญาต: 11/03301

โปรแกรมทัวร์

#HPK020 ทัวร์เกาหลี Happy Romantic Spring 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
#HPK019 ทัวร์เกาหลี Happy Trendy Spring 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 11 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
#HPK018 ทัวร์เกาหลี Happy Super Wow Spring 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
#HPK017 ทัวร์เกาหลี Happy Big Thanks 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
#HPK016 ทัวร์เกาหลี Happy Memory Incheon 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
#HPK015 ทัวร์เกาหลี Happy April Snow [Songkran] 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 12 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
#HPK014 ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Busan 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
#HPK013 ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Seoul 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท