ST Deluxe

เครื่องยืนยันและรับประกันการให้บริการที่ดี โดยในปัจจุบันเราได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารบนเครื่องบิน ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย

เลขที่ใบอนุญาต: 11/00761

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เจแปนแอลป์ พิงค์มอส 7 วัน 4 คืน
เดินทาง 08 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 61,800 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น Sapporo Hakodate 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 22 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 64,800 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สองสวนดอกไม้ [Mar] 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 0 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ชื่นชม 3 ยอดเขาอันโด่งดัง พักผ่อนแช่น้ำแร่ [Apr] 9 วัน 6 คืน
เดินทาง 12 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 125,000 บาท
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส [Apr] 11 วัน 8 คืน
เดินทาง 06 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 119,800 บาท