4.7
รีวิวทั้งหมด 2 คน

True World Travel

บริษัททรูเวิล์ด ทราเวล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2555 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ มีการรวมตัวของบุคคลากรที่มีประสบการณ์ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารระดับมืออาชีพ ทำหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์กลางหนึ่งของตลาดบริการด้านการท่องเที่ยว ทำหน้าที่การกระจายบริการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆไปสู่ลูกค้า ซึ่งบริษัทได้มีกลุ่มพันธมิตรเป็นบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและในต่างประเทศคอยให้การสนับสนุน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล และส่วนของบริษัทต่างๆ ให้ดำเนินการจัดหาบริการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการมาตลอดระยะเวลาดำเนินการจนถึง ณ ปัจจุบัน ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105555086546 ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/06891 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 0105555086546 ออกโดย กรมสรรพากร

เลขที่ใบอนุญาต: 11/06891

Reviews By Customers

Poppy_Love
04 ก.ย. 2562 12:14:51
ทัวร์ #T05KR041 ทัวร์เกาหลี Wow Jeju with Busan Summer
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
โดยรวมดีทุกอย่าง แต่ด้วยสภาพอากาศฝนตก ทำให้เที่ยวไม่ครบตามโปรแกรม
Charinthip
04 ธ.ค. 2562 22:15:11
ทัวร์ #T05KR046 ทัวร์เกาหลี Romantic Summer in Jeju 4 วัน 2 คืน
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ไกด์คนไทยเก่ง มีความเชี่ยวชาญและให้คำแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่างๆ ดีมาก ส่วนไกด์เกาหลีผู้ช่วยก็มีความตั้งใจดี และบริการดีค่ะ