5
รีวิวทั้งหมด 1 คน

Let's Go Russia

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05844

Reviews By Customers

Imm
23 ต.ค. 2562 13:33:55
ทัวร์ #Z01RU026 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เลสโก ช็อกไพร์ชรีเทิร์น
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยว และบริการดีตลอดทริป


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 03 เม.ย. 2563 - 08 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท
เดินทาง 04 เม.ย. 2563 - 11 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท
เดินทาง 11 เม.ย. 2563 - 17 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 56,999 บาท
เดินทาง 04 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท
เดินทาง 02 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 44,999 บาท