5
รีวิวทั้งหมด 1 คน

Let's Go Russia

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05844

Reviews By Customers

Imm
23 ต.ค. 2562 13:33:55
ทัวร์ #Z01RU026 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เลสโก ช็อกไพร์ชรีเทิร์น
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยว และบริการดีตลอดทริป


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 10 มิ.ย. 2563 - 16 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท
เดินทาง 06 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 51,999 บาท