5
รีวิวทั้งหมด 1 คน

Let's Go Myanmar

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05844

Reviews By Customers

อุราภรณ์ พร้อมมา
21 ก.พ. 2563 09:08:46
ทัวร์ #Z01MM031 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลทส์โก เสน่ห์จันทร์ EP.2]
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ไกด์ท้องถิ่นสามารถให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 14 มี.ค. 2563 - 16 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทาง 04 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
เดินทาง 24 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
เดินทาง 24 เม.ย. 2563 - 27 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
เดินทาง 05 มี.ค. 2563 - 07 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
เดินทาง 29 ก.พ. 2563 - 02 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท