3.1
รีวิวทั้งหมด 1 คน

Let's Go Bali

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05844

Reviews By Customers

นาง.นุสรา วาตานาเบ
11 มี.ค. 2563 14:18:43
ทัวร์ #Z01ID010 ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ชอบค่ะ