3.3
รีวิวทั้งหมด 1 คน

Let's Go Taiwan

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05844

Reviews By Customers

JoJo
16 มี.ค. 2563 16:38:19
ทัวร์ #Z01TW044 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
1.อาหารแย่มาก ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยเฉพาะการนั่งกินชาบูหม้อเดียวกันทั้งโต๊ะ เป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง 2.ไกด์ท้องถิ่นท่านแรก พูดไม่รู้เรื่องเอามากๆ แต่ service mind ดีมากคะ 3.ไกด์ท้องถิ่นท่านที่สอง มืออาชีพมากๆ


โปรแกรมทัวร์

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
เดินทาง 03 มิ.ย. 2563 - 08 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท