3.4
รีวิวทั้งหมด 2 คน

Let's Go Turkey

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05844

Reviews By Customers

VK
15 ส.ค. 2562 18:17:01
ทัวร์ #Z01TR019 ทัวร์ตุรกี เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
POONAKUN CHAUYKIRD
23 ก.ย. 2562 18:59:44
ทัวร์ #Z01TR018 ทัวร์ตุรกี เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
หัวหน้าทัวร์สับเปลี่ยนเมืองในการขึ้นบอลลูน


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 03 พ.ค. 2563 - 11 พ.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
เดินทาง 05 เม.ย. 2563 - 13 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 0 บาท
เดินทาง 22 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
เดินทาง 01 เม.ย. 2563 - 09 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท