3.8
รีวิวทั้งหมด 1 คน

Let's Go Korea

- ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่า - ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105552023586 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 3-0333-9314-9 ออกโดยกรมสรรพากร - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/05844 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05844

Reviews By Customers

Nonaynoii
24 ต.ค. 2562 20:06:05
ทัวร์ #Z01KR045 ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล เลสโก ฮิตงามออร่า
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ไปทัวร์กับเลสโกทุกครั้งก็ถูกใจทุกครั้ง


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 08 เม.ย. 2563 - 12 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
เดินทาง 17 เม.ย. 2563 - 21 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
เดินทาง 01 เม.ย. 2563 - 05 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
เดินทาง 02 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 0 บาท
เดินทาง 26 มี.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
เดินทาง 04 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
เดินทาง 04 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
เดินทาง 15 เม.ย. 2563 - 19 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
เดินทาง 02 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท