รีวิวทั้งหมด 0 คน

Let's Go China

- ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่า - ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105552023586 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 3-0333-9314-9 ออกโดยกรมสรรพากร - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/05844 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เลขที่ใบอนุญาต: 11/05844

โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 09 เม.ย. 2563 - 12 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
เดินทาง 02 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทาง 03 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
เดินทาง 02 เม.ย. 2563 - 07 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
เดินทาง 01 พ.ค. 2563 - 06 พ.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
เดินทาง 01 เม.ย. 2563 - 05 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทาง 05 เม.ย. 2563 - 08 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
เดินทาง 02 เม.ย. 2563 - 05 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
เดินทาง 01 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
เดินทาง 03 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
เดินทาง 25 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทาง 07 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
เดินทาง 25 ก.พ. 2563 - 01 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 25 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
เดินทาง 05 มี.ค. 2563 - 09 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
เดินทาง 22 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
เดินทาง 04 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท