รีวิวทั้งหมด 0 คน

World Premium Europe

บริษัท เวิลด์ พรีเมี่ยม จำกัด ได้เปิดดำเนินธุรกิจจัดนำเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยจดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตั้งอยู่ ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต: 11/07665

โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 14 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 93,900 บาท
เดินทาง 19 มิ.ย. 2563 - 28 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
เดินทาง 22 มิ.ย. 2563 - 01 ก.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 116,900 บาท
เดินทาง 20 มิ.ย. 2563 - 28 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 135,900 บาท
เดินทาง 19 มิ.ย. 2563 - 28 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท
เดินทาง 03 ก.ค. 2563 - 12 ก.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 120,900 บาท
เดินทาง 14 มิ.ย. 2563 - 23 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 105,900 บาท