รีวิวทั้งหมด 0 คน

World Premium Europe

บริษัท เวิลด์ พรีเมี่ยม จำกัด ได้เปิดดำเนินธุรกิจจัดนำเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยจดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตั้งอยู่ ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต: 11/07665