รีวิวทั้งหมด 0 คน

CU Center

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซ่ปไทม์ ทราเวิล เซอร์วิส เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2552 เป็นโฮลเซลล์เส้นทาง เกาหลี,ญี่ปุ่น,ฮ่องกง,พม่า,ตุรกี,เวียดนาม,ยุโรป,มัลดีฟส์ ออกทัวร์ในนามกลาง C U CENTR มีบริษัททัวร์ชั้นนำทั่วประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน และส่งลูกค้าให้มากกว่า 500 บริษัท

เลขที่ใบอนุญาต: 11/08592

โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 02 เม.ย. 2563 - 09 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
เดินทาง 01 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 44,990 บาท
เดินทาง 02 เม.ย. 2563 - 05 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
เดินทาง 14 มิ.ย. 2563 - 20 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 37,990 บาท
เดินทาง 16 เม.ย. 2563 - 21 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,990 บาท
เดินทาง 13 เม.ย. 2563 - 19 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 55,990 บาท
เดินทาง 18 เม.ย. 2563 - 21 เม.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
เดินทาง 16 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
เดินทาง 04 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
เดินทาง 01 มี.ค. 2563 - 05 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
เดินทาง 04 มี.ค. 2563 - 07 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทาง 29 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
เดินทาง 01 มี.ค. 2563 - 04 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทาง 13 มี.ค. 2563 - 17 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
เดินทาง 09 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
เดินทาง 11 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
เดินทาง 04 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
เดินทาง 22 มี.ค. 2563 - 24 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
เดินทาง 14 มี.ค. 2563 - 17 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
เดินทาง 12 มี.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
เดินทาง 10 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 7,777 บาท