4.3
รีวิวทั้งหมด 3 คน

Best Consortium

เลขที่ใบอนุญาต: 11/07437

Reviews By Customers

Kwansja
31 ก.ค. 2562 19:21:43
ทัวร์ #B01TW007 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม
 • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
 • ที่พัก |
 • อาหาร

 • รถบัส |
 • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
รสสุคนธ์
31 ธ.ค. 2562 18:59:50
ทัวร์ #B01VN063 ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ซาปา บินสบาย ราคาสุดคุ้ม
 • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
 • ที่พัก |
 • อาหาร

 • รถบัส |
 • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
รายการอาหารควรปรับปรุง
Pannee
24 ก.พ. 2563 19:20:50
ทัวร์ #B01VN072 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
 • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
 • ที่พัก |
 • อาหาร

 • รถบัส |
 • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
รถบัสที่จัดให้ สภาพดี แต่ที่นั่งควรกว้างกว่านี้ เพราะต้องเดินทาง 4-5 ชม. ไกด์ไทย "นิกส์" บริการและเอาใจใส่ลูกทัวร์ทุกคน ดีมาก มีจิตวิทยาดี พูดจาดี มีการเตือนหรือแจ้งล่วงหน้า สามารถควบคุมรักษาเวลาและทำให้ลูกทัวร์ให้ความร่วมมือได้ ให้ไกด์ "นิกส์"


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 12 มิ.ย. 2563 - 14 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทาง 19 มิ.ย. 2563 - 21 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทาง 07 มิ.ย. 2563 - 08 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
เดินทาง 07 มิ.ย. 2563 - 08 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
เดินทาง 10 ต.ค. 2563 - 15 ต.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
เดินทาง 26 มิ.ย. 2563 - 28 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 08 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
เดินทาง 12 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 0 บาท
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
เดินทาง 12 มิ.ย. 2563 - 16 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
เดินทาง 10 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
เดินทาง 08 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
เดินทาง 08 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
เดินทาง 11 มิ.ย. 2563 - 11 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท