4.3
รีวิวทั้งหมด 3 คน

Best Consortium

เลขที่ใบอนุญาต: 11/07437

Reviews By Customers

Kwansja
31 ก.ค. 2562 19:21:43
ทัวร์ #B01TW007 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม
 • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
 • ที่พัก |
 • อาหาร

 • รถบัส |
 • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
รสสุคนธ์
31 ธ.ค. 2562 18:59:50
ทัวร์ #B01VN063 ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ซาปา บินสบาย ราคาสุดคุ้ม
 • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
 • ที่พัก |
 • อาหาร

 • รถบัส |
 • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
รายการอาหารควรปรับปรุง
Pannee
24 ก.พ. 2563 19:20:50
ทัวร์ #B01VN072 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
 • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
 • ที่พัก |
 • อาหาร

 • รถบัส |
 • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
รถบัสที่จัดให้ สภาพดี แต่ที่นั่งควรกว้างกว่านี้ เพราะต้องเดินทาง 4-5 ชม. ไกด์ไทย "นิกส์" บริการและเอาใจใส่ลูกทัวร์ทุกคน ดีมาก มีจิตวิทยาดี พูดจาดี มีการเตือนหรือแจ้งล่วงหน้า สามารถควบคุมรักษาเวลาและทำให้ลูกทัวร์ให้ความร่วมมือได้ ให้ไกด์ "นิกส์"


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 12 ก.พ. 2564 - 14 ก.พ. 2564
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
เดินทาง 30 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 4,899 บาท
เดินทาง 12 ก.พ. 2564 - 14 ก.พ. 2564
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
เดินทาง 12 ก.พ. 2564 - 14 ก.พ. 2564
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท