4.6
รีวิวทั้งหมด 1 คน

Pro UK

เลขที่ใบอนุญาต: 11/09014

Reviews By Customers

Sumit
19 ก.ย. 2562 16:36:54
ทัวร์ #P05GB003 ทัวร์อังกฤษ ช้อปปิ้ง
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ไกด์ที่พาทัวร์น้องเต้นิสัยดีมากครับ สุภาพอ่อนน้อม คอยดูแลลูกทัวร์ตลอด ทริปที่ไปประมาณ 20 กว่าคน ก็ยังออกทริป เยี่ยมเลยครับ


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 07 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
เดินทาง 28 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท