รีวิวทั้งหมด 0 คน

World Connections

บริษัท เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษว่า WORLD CONNECTIONS CO., LTD. ได้เปิดดำเนินธุรกิจจัดนำเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยจดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/ 07665 จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105556157421 ตั้งอยู่ ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบอนุญาต: 11/ 07665

โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 01 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 162,900 บาท
เดินทาง 11 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 71,900 บาท
เดินทาง 11 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
เดินทาง 17 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
เดินทาง 18 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
เดินทาง 10 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
เดินทาง 04 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 68,900 บาท
เดินทาง 23 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 77,900 บาท
เดินทาง 11 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
เดินทาง 01 พ.ย. 2562 - 09 พ.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
เดินทาง 13 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
เดินทาง 09 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
เดินทาง 11 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
เดินทาง 22 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
เดินทาง 23 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 82,900 บาท
เดินทาง 02 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 135,900 บาท
เดินทาง 20 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 99,000 บาท
เดินทาง 11 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
เดินทาง 10 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท
เดินทาง 21 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
เดินทาง 07 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
เดินทาง 19 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 70,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
เดินทาง 10 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
เดินทาง 08 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 152,900 บาท
เดินทาง 06 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 113,900 บาท