4.6
รีวิวทั้งหมด 1 คน

iChina

เลขที่ใบอนุญาต: 11/07951

Reviews By Customers

Tabascoz
24 ต.ค. 2562 10:26:23
ทัวร์ #I02CN031 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ประทับใจ


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 08 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
เดินทาง 06 มิ.ย. 2563 - 09 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
เดินทาง 13 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
เดินทาง 17 มิ.ย. 2563 - 21 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท