4.6
รีวิวทั้งหมด 1 คน

iChina

เลขที่ใบอนุญาต: 11/07951

Reviews By Customers

Tabascoz
24 ต.ค. 2562 10:26:23
ทัวร์ #I02CN031 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ประทับใจ


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 07 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 8,898 บาท
เดินทาง 05 มี.ค. 2563 - 09 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
เดินทาง 04 มี.ค. 2563 - 09 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
เดินทาง 06 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
เดินทาง 01 มี.ค. 2563 - 04 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
เดินทาง 03 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
เดินทาง 18 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
เดินทาง 11 มี.ค. 2563 - 14 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
เดินทาง 07 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
เดินทาง 06 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
เดินทาง 04 มี.ค. 2563 - 07 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
เดินทาง 11 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
เดินทาง 05 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
เดินทาง 26 มี.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 0 บาท