4.5
รีวิวทั้งหมด 1 คน

iEurope

เลขที่ใบอนุญาต: 11/07951

Reviews By Customers

Chin.cool
03 ต.ค. 2562 22:49:25
ทัวร์ #I02EU013 ทัวร์อิตาลี Grand Italy
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ดีทุกอย่างครับ


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 06 มิ.ย. 2563 - 13 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท
เดินทาง 02 มิ.ย. 2563 - 10 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท
เดินทาง 10 มิ.ย. 2563 - 16 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท
เดินทาง 23 มิ.ย. 2563 - 28 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท
เดินทาง 02 มิ.ย. 2563 - 08 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 47,888 บาท