4.35
รีวิวทั้งหมด 2 คน

iJapan

เลขที่ใบอนุญาต: 11/07951

Reviews By Customers

นฤพร
31 ก.ค. 2562 19:23:00
ทัวร์ #I02JP019 ทัวร์ญี่ปุ่น Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
อ้อยทิพย์
10 ธ.ค. 2562 22:21:59
ทัวร์ #I02JP046 ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn & Winter Golden Route
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
ประทับใจทุกอย่าง ไม่ผิดหวังเลยที่ใช้บริการ


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 10 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท
เดินทาง 10 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
เดินทาง 10 มิ.ย. 2563 - 14 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
เดินทาง 07 มิ.ย. 2563 - 11 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท
เดินทาง 10 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท