4.6
รีวิวทั้งหมด 1 คน

Pro Vietnam

เลขที่ใบอนุญาต: 11/09014

Reviews By Customers

Chun
13 ต.ค. 2562 22:39:38
ทัวร์ #P05VN029 ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่
  • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่แจ้งไว้ |
  • ที่พัก |
  • อาหาร

  • รถบัส |
  • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์
สถานที่ท่องเที่ยวดี ไกด์ทุดคนบริการดี


โปรแกรมทัวร์

เดินทาง 02 มิ.ย. 2563 - 05 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
เดินทาง 04 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
เดินทาง 02 มิ.ย. 2563 - 04 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
เดินทาง 03 ก.ค. 2563 - 06 ก.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
เดินทาง 03 ก.ค. 2563 - 06 ก.ค. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทาง 05 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท