บริษัท ไทยเที่ยวนอกทัวร์ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต: 11/08058

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ ภาค3 [Apr-May] 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 01 เม.ย. 2562 - 04 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ ภาค2 [Feb-Mar] 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 21 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ ออนเซ็น ท้าหนาว [Feb-May] 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 01 เม.ย. 2562 - 04 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา สงกรานต์ [Charter Flight] 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 12 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์สงกรานต์ ภาค2 [Charter Flight] 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 12 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ซุปตาร์บานาฮิ้ววว บานาฮิลล์ [Jan-May] 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 23 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (ซุปตาร์... บานาฮิลล์สงกรานต์) [Charter Flight] 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 12 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์... บานาฮิลล์สงกรานต์ 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 12 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ [Jan-Mar] 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 23 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ ซุปตาร์ น่าหม่ำ [Jan-Mar] 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด [Feb-Apr] 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 23 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก [Mar-May] 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 27 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท