#P05JP116 ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Snow Nagoya Takayama Nagano Fuji

 • รหัสทัวร์

  #P05JP116 PJP53A-SL

 • ระยะเวลา

  4 วัน 3 คืน

 • สายการบิน

 • บริษัททัวร์

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น

สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกีฟูจิเท็น มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ

ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น ณ SNOW MONKEY PARK

ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น "วัดเซ็นโคจิ"

พิเศษ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

พักกิฟุ 1 คืน พักนากาโน่ 1 คืน
พักฟูจิ 1 คืน

WIFI FREE ON BUS
v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด


   โปรแกรมทัวร์

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo

ช่วงเวลาการเดินทาง

  วันไป วันกลับ ราคา (บาท) วันหยุด ส่วนลด  
จอง 01 ธ.ค. 2562 04 ธ.ค. 2562 23,999 .-
300
จอง
จอง 02 ธ.ค. 2562 05 ธ.ค. 2562 23,999 .- วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
300
จอง
จอง 06 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562 23,999 .-
300
จอง
จอง 09 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562 23,999 .- วันรัฐธรรมนูญ
300
จอง
จอง 12 ธ.ค. 2562 15 ธ.ค. 2562 23,999 .-
300
จอง
จอง 13 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 23,999 .-
300
จอง
จอง 15 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 23,999 .-
300
จอง
จอง 16 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 22,999 .-
300
จอง
จอง 19 ธ.ค. 2562 22 ธ.ค. 2562 24,999 .-
300
จอง
จอง 20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 24,999 .-
300
จอง
จอง 22 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 25,999 .-
300
จอง
จอง 23 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562 25,999 .-
300
จอง
จอง 26 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2562 32,999 .-
300
จอง
จอง 27 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 2562 33,999 .-
300
จอง
จอง 29 ธ.ค. 2562 01 ม.ค. 2563 33,999 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 30 ธ.ค. 2562 02 ม.ค. 2563 33,999 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 02 ม.ค. 2563 05 ม.ค. 2563 32,999 .-
300
จอง
จอง 03 ม.ค. 2563 06 ม.ค. 2563 29,999 .-
300
จอง
จอง 05 ม.ค. 2563 08 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 06 ม.ค. 2563 09 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 09 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 10 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 12 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 13 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 16 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 17 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 19 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 20 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 23 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 24 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 26 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 27 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 30 ม.ค. 2563 02 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 31 ม.ค. 2563 03 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 02 ก.พ. 2563 05 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 03 ก.พ. 2563 06 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 10 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 13 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 14 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 16 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 17 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 20 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 21 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 23 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 24 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 27 ก.พ. 2563 01 มี.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 28 ก.พ. 2563 02 มี.ค. 2563 24,999 .-
300
จอง
จอง 01 มี.ค. 2563 04 มี.ค. 2563 22,999 .-
300
จอง
จอง 02 มี.ค. 2563 05 มี.ค. 2563 22,999 .-
300
จอง
จอง 05 มี.ค. 2563 08 มี.ค. 2563 23,999 .-
300
จอง
จอง 06 มี.ค. 2563 09 มี.ค. 2563 23,999 .-
300
จอง
จอง 08 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563 23,999 .-
300
จอง
จอง 09 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563 22,999 .-
300
จอง
จอง 12 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2563 23,999 .-
300
จอง
จอง 13 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 23,999 .-
300
จอง
จอง 15 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563 23,999 .-
300
จอง
จอง 16 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2563 22,999 .-
300
จอง
จอง 19 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2563 23,999 .-
300
จอง
จอง 20 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563 23,999 .-
300
จอง

สถานที่เที่ยว

 • ญี่ปุ่น
 • คันไซ, จูบุ, คุวะนะ, ทาคายามา, นากาโน, นาโกย่า, มัตสึโมโต้,
 • จิโกกุดานิ (ลิงหิมะ), ตลาดเช้าทาคายาม่า, ทะเลสาบฮามานะ, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, ปราสาทมัทสุโมะโตะ, มิตซุยเอาท์เลต แจ๊สดรีม, ลานสกีฟูจิเท็น, วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ/ศาลเจ้าโอสึคันนง, วัดเซนโกจิ, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, ออนเซ็น,

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
 • อาหารท้องถิ่น
 • อาหารไทย
 • อาหารจีน
 • อาหารโรงแรม
 • ข้าวกล่อง
 • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ไม่ระบุ
 • อาหารบนเรือสำราญ
 • มื้ออิสระ
 • ปิ้งย่างบาร์บีคิว

โปรแกรมทัวร์

ราคา 33,999 บาท

จองโปรแกรมนี้

x 33,999 บาท