#P05JP103 ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Snow Nagoya Osaka

 • รหัสทัวร์

  #P05JP103 PJP41-XJ

 • ระยะเวลา

  6 วัน 3 คืน

 • สายการบิน

 • บริษัททัวร์

บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซาก้า โดยสายการบิน AIR ASIA X

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีทาคายาม่า สะพานแดงนาคะบาชิ

ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO
WINTER ILLUMINATION

ชมเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก


เที่ยวสบาย ไม่ย้อนทาง ไม่อัดแน่น ไม่ผ่านชม

พักกิฟุ 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน
พักโอซาก้า 1 คืน

   WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด


   โปรแกรมทัวร์

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo

ช่วงเวลาการเดินทาง

  วันไป วันกลับ ราคา (บาท) วันหยุด ส่วนลด  
จอง 05 ธ.ค. 2562 10 ธ.ค. 2562 27,999 .- วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
300
จอง
จอง 06 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 27,999 .- วันรัฐธรรมนูญ
300
จอง
จอง 07 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562 27,999 .- วันรัฐธรรมนูญ
300
จอง
จอง 11 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 27,999 .-
300
จอง
จอง 12 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2562 27,999 .-
300
จอง
จอง 13 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 27,999 .-
300
จอง
จอง 18 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 27,999 .-
300
จอง
จอง 19 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2562 27,999 .-
300
จอง
จอง 20 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 27,999 .-
300
จอง
จอง 29 ธ.ค. 2562 03 ม.ค. 2563 36,999 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 30 ธ.ค. 2562 04 ม.ค. 2563 34,999 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 31 ธ.ค. 2562 05 ม.ค. 2563 34,999 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 01 ม.ค. 2563 06 ม.ค. 2563 30,999 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 02 ม.ค. 2563 07 ม.ค. 2563 28,999 .-
300
จอง
จอง 08 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 09 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 10 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 15 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 16 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 17 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 22 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 23 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 24 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 25 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 29 ม.ค. 2563 03 ก.พ. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 30 ม.ค. 2563 04 ก.พ. 2563 26,999 .-
300
จอง
จอง 31 ม.ค. 2563 05 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 01 ก.พ. 2563 06 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 02 ก.พ. 2563 07 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 03 ก.พ. 2563 08 ก.พ. 2563 25,999 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 04 ก.พ. 2563 09 ก.พ. 2563 27,999 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 05 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2563 27,999 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 06 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 27,999 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 07 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 27,999 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 08 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 25,999 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 09 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 10 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 11 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 12 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 13 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 14 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 15 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 17 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 18 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 19 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 21 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 22 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 23 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 24 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 25 ก.พ. 2563 01 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 26 ก.พ. 2563 02 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 27 ก.พ. 2563 03 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 28 ก.พ. 2563 04 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 29 ก.พ. 2563 05 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 02 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 03 มี.ค. 2563 08 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 04 มี.ค. 2563 09 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 05 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 06 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 07 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 08 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563 23,999 .-
300
จอง
จอง 09 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 10 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 11 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 12 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง
จอง 13 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563 25,999 .-
300
จอง

สถานที่เที่ยว

 • ญี่ปุ่น
 • คันไซ, จูบุ, คุวะนะ, ทาคายามา, นาโกย่า, เกียวโต, โอซาก้า,
 • ชินไซบาชิ, ปราสาทโอซาก้า, วัดคิงกะกุจิ (วัดปราสาททอง), วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ/ศาลเจ้าโอสึคันนง, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว), ศาลเจ้าเฮอัน/เฮย์อันจินกุ, สกีรีสอร์ท/ลานสกี, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, เทศกาลแสงไฟ นาบานา โนะ ซาโตะ, เอ็กซ์โปซิตี้,

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
 • อาหารท้องถิ่น
 • อาหารไทย
 • อาหารจีน
 • อาหารโรงแรม
 • ข้าวกล่อง
 • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ไม่ระบุ
 • อาหารบนเรือสำราญ
 • มื้ออิสระ
 • ปิ้งย่างบาร์บีคิว

โปรแกรมทัวร์

ราคา 30,999 บาท

จองโปรแกรมนี้

x 30,999 บาท