#H04JP066 ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Osaka ของมันต้องมี

 • รหัสทัวร์

  #H04JP066 HJO-XW53-B04

 • ระยะเวลา

  5 วัน 3 คืน

 • สายการบิน

 • บริษัททัวร์

 • หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28,วัดโทไดจิเกียวโต,วัดคิโยมิสึ

 • ชินไชบาชิ


   โปรแกรมทัวร์

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo

ช่วงเวลาการเดินทาง

  วันไป วันกลับ ราคา (บาท) วันหยุด ส่วนลด  
จอง 24 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 26 ต.ค. 2562 30 ต.ค. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 29 ต.ค. 2562 02 พ.ย. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 31 ต.ค. 2562 04 พ.ย. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 02 พ.ย. 2562 06 พ.ย. 2562 21,876 .-
300
จอง
จอง 05 พ.ย. 2562 09 พ.ย. 2562 21,876 .-
300
จอง
จอง 07 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 21,876 .-
300
จอง
จอง 09 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 21,876 .-
300
จอง
จอง 12 พ.ย. 2562 16 พ.ย. 2562 21,876 .-
300
จอง
จอง 14 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 21,876 .-
300
จอง
จอง 16 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2562 21,876 .-
300
จอง
จอง 19 พ.ย. 2562 23 พ.ย. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 21 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 23 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 26 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 28 พ.ย. 2562 02 ธ.ค. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 30 พ.ย. 2562 04 ธ.ค. 2562 23,876 .-
300
จอง
จอง 03 ธ.ค. 2562 07 ธ.ค. 2562 26,876 .- วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
300
จอง
จอง 05 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562 26,876 .- วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
300
จอง
จอง 07 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 26,876 .- วันรัฐธรรมนูญ
300
จอง
จอง 10 ธ.ค. 2562 14 ธ.ค. 2562 25,876 .- วันรัฐธรรมนูญ
300
จอง
จอง 12 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 25,876 .-
300
จอง
จอง 14 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 25,876 .-
300
จอง
จอง 17 ธ.ค. 2562 21 ธ.ค. 2562 25,876 .-
300
จอง
จอง 19 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 25,876 .-
300
จอง
จอง 21 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 25,876 .-
300
จอง
จอง 24 ธ.ค. 2562 28 ธ.ค. 2562 29,876 .-
300
จอง
จอง 26 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 2562 29,876 .-
300
จอง
จอง 28 ธ.ค. 2562 01 ม.ค. 2563 33,876 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 29 ธ.ค. 2562 02 ม.ค. 2563 36,876 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 30 ธ.ค. 2562 03 ม.ค. 2563 36,876 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 31 ธ.ค. 2562 04 ม.ค. 2563 33,876 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 02 ม.ค. 2563 06 ม.ค. 2563 29,876 .-
300
จอง
จอง 04 ม.ค. 2563 08 ม.ค. 2563 29,876 .-
300
จอง
จอง 07 ม.ค. 2563 11 ม.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 09 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 11 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 14 ม.ค. 2563 18 ม.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 16 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 18 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 21 ม.ค. 2563 25 ม.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 23 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 25 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 28 ม.ค. 2563 01 ก.พ. 2563 22,876 .-
300
จอง
จอง 30 ม.ค. 2563 03 ก.พ. 2563 22,876 .-
300
จอง
จอง 01 ก.พ. 2563 05 ก.พ. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 04 ก.พ. 2563 08 ก.พ. 2563 25,876 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 06 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2563 26,876 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 08 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 28,876 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 11 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563 28,876 .-
300
จอง
จอง 13 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 26,876 .-
300
จอง
จอง 15 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 24,876 .-
300
จอง
จอง 18 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2563 24,876 .-
300
จอง
จอง 20 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 24,876 .-
300
จอง
จอง 22 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 24,876 .-
300
จอง
จอง 25 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 27 ก.พ. 2563 02 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 29 ก.พ. 2563 04 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 03 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 05 มี.ค. 2563 09 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 07 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 10 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 12 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 14 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 17 มี.ค. 2563 21 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 19 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 21 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง
จอง 24 มี.ค. 2563 28 มี.ค. 2563 25,876 .-
300
จอง

สถานที่เที่ยว

 • ญี่ปุ่น
 • คันไซ, นารา, เกียวโต, โกเบ, โอซาก้า,
 • ชินไซบาชิ, ปราสาทโอซาก้า, วัดคิโยะมิสึ (วัดน้ำใส), วัดโทไดจิ, หุ่นเหล็กหมายเลข 28,

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
 • อาหารท้องถิ่น
 • อาหารไทย
 • อาหารจีน
 • อาหารโรงแรม
 • ข้าวกล่อง
 • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ไม่ระบุ
 • อาหารบนเรือสำราญ
 • มื้ออิสระ
 • ปิ้งย่างบาร์บีคิว

โปรแกรมทัวร์

ราคา 28,876 บาท

จองโปรแกรมนี้

x 28,876 บาท