#T03JP151 ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Matsumoto Fuji ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ

 • รหัสทัวร์

  #T03JP151 XJ151

 • ระยะเวลา

  5 วัน 3 คืน

 • สายการบิน

 • บริษัททัวร์

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า

สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า

ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์


   โปรแกรมทัวร์

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo

ช่วงเวลาการเดินทาง

  วันไป วันกลับ ราคา (บาท) วันหยุด ส่วนลด  
จอง 05 ม.ค. 2563 09 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 06 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 07 ม.ค. 2563 11 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 08 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 09 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 10 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 11 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 12 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 13 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 14 ม.ค. 2563 18 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 15 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 16 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 17 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 18 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 19 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 20 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 21 ม.ค. 2563 25 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 22 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 23 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
เต็ม 24 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
เต็ม
จอง 25 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 26 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 27 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 28 ม.ค. 2563 01 ก.พ. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 29 ม.ค. 2563 02 ก.พ. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 30 ม.ค. 2563 03 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 31 ม.ค. 2563 04 ก.พ. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 01 ก.พ. 2563 05 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 02 ก.พ. 2563 06 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 03 ก.พ. 2563 07 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 04 ก.พ. 2563 08 ก.พ. 2563 24,888 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
เต็ม 05 ก.พ. 2563 09 ก.พ. 2563 24,888 .- วันมาฆบูชา
300
เต็ม
เต็ม 06 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2563 24,888 .- วันมาฆบูชา
300
เต็ม
จอง 07 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 24,888 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 08 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 23,888 .- วันมาฆบูชา
300
จอง
จอง 09 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 10 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 11 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 12 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 13 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 14 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 15 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 16 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 17 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 18 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 19 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 20 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 21 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 22 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 24,888 .-
300
จอง
จอง 23 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 24 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 25 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 26 ก.พ. 2563 01 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 27 ก.พ. 2563 02 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 28 ก.พ. 2563 03 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 29 ก.พ. 2563 04 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 01 มี.ค. 2563 05 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 02 มี.ค. 2563 06 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 03 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 04 มี.ค. 2563 08 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 05 มี.ค. 2563 09 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 06 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 07 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 08 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 09 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 10 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 11 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 12 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
จอง 13 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563 23,888 .-
300
จอง
เต็ม 14 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563 19,888 .-
300
เต็ม
จอง 15 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2563 20,888 .-
300
จอง

สถานที่เที่ยว

 • ญี่ปุ่น
 • จูบุ, ทาคายามา, นากาโน, นาโกย่า, มัตสึโมโต้,
 • จิโกกุดานิ (ลิงหิมะ), ซาคาเอะ, ทะเลสาบฮามานะ, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, ปราสาทมัทสุโมะโตะ, ลานสกีฟูจิเท็น, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, ออนเซ็น,

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
 • อาหารท้องถิ่น
 • อาหารไทย
 • อาหารจีน
 • อาหารโรงแรม
 • ข้าวกล่อง
 • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ไม่ระบุ
 • อาหารบนเรือสำราญ
 • มื้ออิสระ
 • ปิ้งย่างบาร์บีคิว

โปรแกรมทัวร์

ราคา 24,888 บาท

จองโปรแกรมนี้

x 24,888 บาท