#P05VN036 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

 • รหัสทัวร์

  #P05VN036 PVN25-VZ

 • ระยะเวลา

  4 วัน 3 คืน

 • สายการบิน

 • บริษัททัวร์

บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก

พักหรู 4 ดาว 2 คืน (เมืองเว้ และบานาฮิลล์)
พักเมืองดานัง 1 คืน

พิเศษ..อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่บนบานาฮิลล์

อิ่มอร่อย เมนู..แหนมเนืองต้นตำหรับ และอาหารทะเลซีฟู๊ด

แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด


   โปรแกรมทัวร์

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo

ช่วงเวลาการเดินทาง

  วันไป วันกลับ ราคา (บาท) วันหยุด ส่วนลด  
จอง 24 ต.ค. 2562 27 ต.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 25 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 26 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 27 ต.ค. 2562 30 ต.ค. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 28 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 29 ต.ค. 2562 01 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 30 ต.ค. 2562 02 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 31 ต.ค. 2562 03 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 01 พ.ย. 2562 04 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 02 พ.ย. 2562 05 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 03 พ.ย. 2562 06 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 04 พ.ย. 2562 07 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 05 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 06 พ.ย. 2562 09 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 07 พ.ย. 2562 10 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 08 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 09 พ.ย. 2562 12 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 10 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 11 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 12 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 13 พ.ย. 2562 16 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 14 พ.ย. 2562 17 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 15 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 16 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 17 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 18 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 19 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 20 พ.ย. 2562 23 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 21 พ.ย. 2562 24 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 22 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 23 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 24 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 25 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 27 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562 11,999 .-
100
จอง
จอง 28 พ.ย. 2562 01 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 29 พ.ย. 2562 02 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 30 พ.ย. 2562 03 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 01 ธ.ค. 2562 04 ธ.ค. 2562 12,900 .-
100
จอง
จอง 02 ธ.ค. 2562 05 ธ.ค. 2562 12,900 .- วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
100
จอง
จอง 03 ธ.ค. 2562 06 ธ.ค. 2562 12,900 .- วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
100
จอง
จอง 04 ธ.ค. 2562 07 ธ.ค. 2562 12,900 .- วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
100
จอง
จอง 05 ธ.ค. 2562 08 ธ.ค. 2562 15,900 .- วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
300
จอง
จอง 06 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562 15,900 .-
300
จอง
จอง 07 ธ.ค. 2562 10 ธ.ค. 2562 15,900 .- วันรัฐธรรมนูญ
300
จอง
จอง 08 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 14,900 .- วันรัฐธรรมนูญ
100
จอง
จอง 09 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562 12,900 .- วันรัฐธรรมนูญ
100
จอง
จอง 10 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562 12,900 .- วันรัฐธรรมนูญ
100
จอง
จอง 11 ธ.ค. 2562 14 ธ.ค. 2562 12,900 .-
100
จอง
จอง 12 ธ.ค. 2562 15 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 13 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 14 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 15 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 12,900 .-
100
จอง
จอง 16 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 12,900 .-
100
จอง
จอง 17 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562 12,900 .-
100
จอง
จอง 18 ธ.ค. 2562 21 ธ.ค. 2562 12,900 .-
100
จอง
จอง 19 ธ.ค. 2562 22 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 21 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 22 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 23 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 24 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 25 ธ.ค. 2562 28 ธ.ค. 2562 13,900 .-
100
จอง
จอง 26 ธ.ค. 2562 29 ธ.ค. 2562 14,900 .-
100
จอง
จอง 27 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 2562 16,900 .-
300
จอง
จอง 28 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 16,900 .-
300
จอง
จอง 29 ธ.ค. 2562 01 ม.ค. 2563 16,900 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 30 ธ.ค. 2562 02 ม.ค. 2563 16,900 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 31 ธ.ค. 2562 03 ม.ค. 2563 16,900 .- วันขึ้นปีใหม่
300
จอง
จอง 01 ม.ค. 2563 04 ม.ค. 2563 14,900 .- วันขึ้นปีใหม่
100
จอง
จอง 02 ม.ค. 2563 05 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 03 ม.ค. 2563 06 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 04 ม.ค. 2563 07 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 05 ม.ค. 2563 08 ม.ค. 2563 12,900 .-
100
จอง
จอง 06 ม.ค. 2563 09 ม.ค. 2563 12,900 .-
100
จอง
จอง 07 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 12,900 .-
100
จอง
จอง 08 ม.ค. 2563 11 ม.ค. 2563 12,900 .-
100
จอง
จอง 09 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 10 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 11 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 12 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 13 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 14 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 15 ม.ค. 2563 18 ม.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 16 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 17 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 18 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 19 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 20 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 21 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 22 ม.ค. 2563 25 ม.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 23 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 24 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 14,900 .-
100
จอง
จอง 25 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563 14,900 .-
100
จอง
จอง 26 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 14,900 .-
100
จอง
จอง 27 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 14,900 .-
100
จอง
จอง 28 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563 12,900 .-
100
จอง
จอง 29 ม.ค. 2563 01 ก.พ. 2563 12,900 .-
100
จอง
จอง 30 ม.ค. 2563 02 ก.พ. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 31 ม.ค. 2563 03 ก.พ. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 01 ก.พ. 2563 04 ก.พ. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 02 ก.พ. 2563 05 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 03 ก.พ. 2563 06 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 04 ก.พ. 2563 07 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 05 ก.พ. 2563 08 ก.พ. 2563 11,999 .- วันมาฆบูชา
100
จอง
จอง 06 ก.พ. 2563 09 ก.พ. 2563 13,900 .- วันมาฆบูชา
100
จอง
จอง 07 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2563 14,900 .- วันมาฆบูชา
100
จอง
จอง 08 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 14,900 .- วันมาฆบูชา
100
จอง
จอง 09 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 14,900 .-
100
จอง
จอง 10 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 12,900 .-
100
จอง
จอง 11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 12,900 .-
100
จอง
จอง 12 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 13 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 14 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 15 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 16 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 17 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 18 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 19 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 20 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 21 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 22 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 23 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 24 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 25 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 26 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 27 ก.พ. 2563 01 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 28 ก.พ. 2563 02 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 29 ก.พ. 2563 03 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 01 มี.ค. 2563 04 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 02 มี.ค. 2563 05 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 03 มี.ค. 2563 06 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 04 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 05 มี.ค. 2563 08 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 06 มี.ค. 2563 09 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 07 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 08 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 09 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 10 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 11 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 12 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 13 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 14 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 15 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 16 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 17 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 18 มี.ค. 2563 21 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 19 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 20 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 21 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 13,900 .-
100
จอง
จอง 22 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 23 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 24 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง
จอง 25 มี.ค. 2563 28 มี.ค. 2563 11,999 .-
100
จอง

สถานที่เที่ยว

 • เวียดนาม
 • เวียดนามกลาง, ดานัง, ฮอยอัน, เว้,
 • ตลาดดองบา, ตลาดฮาน, บานาฮิลล์, บานาฮิลล์ ค้างคืน, พระราชวังเมืองเว้, ล่องเรือแม่น้ำหอม, วัดลินห์อึ๋ง, สะพานมังกร, เจดีย์เทียนมู่,

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
 • อาหารท้องถิ่น
 • อาหารไทย
 • อาหารจีน
 • อาหารโรงแรม
 • ข้าวกล่อง
 • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ไม่ระบุ
 • อาหารบนเรือสำราญ
 • มื้ออิสระ
 • ปิ้งย่างบาร์บีคิว

โปรแกรมทัวร์

ราคา 13,900 บาท

จองโปรแกรมนี้

x 13,900 บาท