#G02EU033 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland Grand Tour

 • รหัสทัวร์

  #G02EU033 QE3ZRH-TG001

 • ระยะเวลา

  9 วัน 6 คืน

 • สายการบิน

 • บริษัททัวร์

กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน • พิชิต 4 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา , ฮาร์เดอร์ คูลม์ และยอดเขาริกิ


   โปรแกรมทัวร์

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo

ช่วงเวลาการเดินทาง

  วันไป วันกลับ ราคา (บาท) วันหยุด ส่วนลด  

สถานที่เที่ยว

 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ซอฟฮาวเซ่น, ซุก, ซูริค, มองเทรอซ์, ลูเซิร์น, อินเทอลาเคน, เจนีวา, เซอร์แมท, เบิร์น, โลซานน์,
 • จัตุรัสปาราเดพลาทซ์, จุงเฟรา, ถนนจุงเคอร์นกาสเซ, ทะเลสาบลูเซิร์น, ธารน้ำแข็งอเล็ทซ์, นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ, นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่น, น้าตกไรน์, น้ำพุเจทโด, บ่อหมี, ปราสาทชิยง, ยอดเขาริกิ, ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น, สะพานไม้คาเปล, อนุสาวรีย์สิงโต, โบสถ์ฟราวมุนสเตอร์,

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
 • อาหารท้องถิ่น
 • อาหารไทย
 • อาหารจีน
 • อาหารโรงแรม
 • ข้าวกล่อง
 • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ไม่ระบุ
 • อาหารบนเรือสำราญ
 • มื้ออิสระ
 • ปิ้งย่างบาร์บีคิว

โปรแกรมทัวร์

ราคา 73,900 บาท

จองโปรแกรมนี้
#G02EU033 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland Grand Tour

x 73,900 บาท