พบ 4 โปรแกรม

ทัวร์ไครส์เชิร์ช


จาก 1 บริษัททัวร์

คัดกรอง

     ล้างตัวเลือก
*คลิกที่ชื่อทัวร์เพื่อดูรายละเอียด
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน วันอิสระ อื่นๆ ส่วนลด PDF จอง
#B02NZ004 ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand South Island 95,900 09 - 15 เมษายน 2563 7 วัน 5 คืน 0 วัน
700
จอง
#B02NZ005 ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery New Zealand South Island 106,900 11 - 18 เมษายน 2563 8 วัน 6 คืน 0 วัน
1,000
จอง
#B02NZ006 ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 110,900 10 - 17 เมษายน 2563 8 วัน 6 คืน 0 วัน บินภายใน 1 ขา
1,000
จอง
#B02NZ007 ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 117,900 11 - 19 เมษายน 2563 9 วัน 7 คืน 0 วัน บินภายใน 1 ขา
1,000
จอง
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า