พบ 153 โปรแกรม

ทัวร์เอเชีย


จาก 46 บริษัททัวร์

คัดกรอง

     ล้างตัวเลือก
*คลิกที่ชื่อทัวร์เพื่อดูรายละเอียด
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน วันอิสระ อื่นๆ ส่วนลด PDF จอง
#P02MM042 ทัวร์พม่า Pray Myanmar 1 Day ไหว้พระ 7 วัด 3,499 04 - 04 มิถุนายน 2563 1 วัน คืน 0 วัน จอง
#B01MM053 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 3,999 04 - 04 มิถุนายน 2563 1 วัน 0 คืน 0 วัน จอง
#G02MM027 ทัวร์พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) 4,990 03 - 03 มิถุนายน 2563 1 วัน 0 คืน 0 วัน จอง
#P02MM050 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด 5,999 07 - 08 มิถุนายน 2563 2 วัน 1 คืน 0 วัน จอง
#P05MM007 ทัวร์พม่า Pro Myanmar ไหว้พระ เสริมดวงชะตา 6,588 14 - 15 มิถุนายน 2563 2 วัน 1 คืน 0 วัน จอง
#P02MM049 ทัวร์พม่า Special Myanmar 2020 6,999 07 - 08 มิถุนายน 2563 2 วัน 1 คืน 0 วัน จอง
#S06AS001 ทัวร์มาเลเซีย Superb The Flash Malaysia 6,999 05 - 07 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท จอง
#B01MM059 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 6,999 07 - 08 มิถุนายน 2563 2 วัน 1 คืน 0 วัน จอง
#D01MM009 ทัวร์พม่า Hashtag อิ่มบุญ พม่า 7,900 26 - 27 มิถุนายน 2563 2 วัน 1 คืน 0 วัน จอง
#B01MM058 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 7,900 07 - 08 มิถุนายน 2563 2 วัน 1 คืน 0 วัน จอง
#P05MM009 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) 8,888 04 - 06 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#Z01MM032 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลทส์โก สายบุญ 8,999 04 - 06 กรกฎาคม 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#Z01MM033 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลทส์โก โอบบุญ 8,999 04 - 06 กรกฎาคม 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN087 ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ เลทส์โก ฟ้าจรดทราย 8,999 10 - 12 กรกฎาคม 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน ชมดอกไม้ จอง
#Z01VN089 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ เลทส์โก สาวน้อยจอมพลัง 8,999 10 - 12 กรกฎาคม 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#P05MM011 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 8,999 06 - 08 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#P02MM047 ทัวร์พม่า โปรให้ใจ Myanmar 2020 9,800 05 - 07 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#I02CN056 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย Ice World 9,888* 05 - 08 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน สกี จอง
#B01VN081 ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 9,900 26 - 28 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน Free Wifi ชมดอกไม้ จอง
#P05VN052 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (พักซาปา 2 คืน) 9,999 03 - 06 กรกฎาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#B01MM060 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar โปรจัดให้ 9,999 05 - 07 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#C03MO002 ทัวร์มาเก๊า เมล่อน Chimelong Ocean Kingdom 10,899 07 - 09 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#P02MM048 ทัวร์พม่า Hello Myanmar 10,900 05 - 07 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#Z01ID010 ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์ 10,999 05 - 07 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#P05VN050 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 10,999 05 - 07 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน Free Wifi จอง
#P05VN054 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 10,999 01 - 03 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน Free Wifi จอง
#S04CN001 ทัวร์จีน หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง 11,777* 07 - 10 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#I02CN051 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง 11,888* 13 - 15 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#I02VN013 ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 11,888 04 - 07 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#P02MM051 ทัวร์พม่า Mandalay-Bagan 11,900 12 - 14 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#B01MM061 ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 11,900 03 - 05 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#B01MM062 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 11,900 03 - 05 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#B01MM063 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 11,900 03 - 05 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#B01AS015 ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 11,900 03 - 05 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN078 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ เลทส์โก สาวน้อยร้อยชั่ง 11,999 04 - 06 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#P05VN053 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 11,999 03 - 06 กรกฎาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน Free Wifi จอง
#P05VN056 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 11,999 01 - 04 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน Free Wifi จอง
#Z01VN090 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 11,999 05 - 07 กรกฎาคม 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN092 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 11,999 06 - 08 กรกฎาคม 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#S04CN003 ทัวร์จีน เหิ่นห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 12,777* 03 - 07 มิถุนายน 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#I02CN052 ทัวร์จีน เฉิงตู ดินแดนสวรรค์จิ้วจ้ายโกว 12,888* 06 - 09 มิถุนายน 2563 4 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#I02CN054 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 12,888* 10 - 14 มิถุนายน 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน ชมดอกไม้ จอง
#C03CN073 ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา พุทราจีน 12,899* 03 - 07 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา จอง
#B01AS013 ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 12,900 03 - 05 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#P02VN032 ทัวร์เวียดนาม Special Sapa Hanoi Fansipan 12,900 09 - 12 กรกฎาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#C01VN014 ทัวร์เวียดนาม Easy Wonderful Bana Hill 12,900 03 - 06 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#B01MM064 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 12,900 03 - 05 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#B01MM065 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน 12,900 03 - 06 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#B01MM066 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน 12,900 03 - 06 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01ID011 ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า 12,999 06 - 09 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN077 ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์ 12,999 04 - 07 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01CN112 ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า เลทส์โก มังกรหยกสยบเมฆา 12,999* 02 - 05 สิงหาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN084 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 12,999 01 - 05 กรกฎาคม 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN086 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 12,999 03 - 07 กรกฎาคม 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN088 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 12,999 08 - 11 กรกฎาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#I02CN049 ทัวร์จีน เฉิงตู จิ้วจ้ายโกว หวงหลง 13,888* 17 - 21 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#T04VN043 ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ On Top 13,888 01 - 04 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#T04VN046 ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ Summer Hill 13,888 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#B01TW031 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taipei ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืน 13,900 01 - 05 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#P05VN055 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 13,900 04 - 07 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน Free Wifi จอง
#F01TW050 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ 13,999 04 - 08 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN083 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว 13,999 04 - 07 กรกฎาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN091 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลส์ 13,999 03 - 06 กรกฎาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01ID012 ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์ 13,999 05 - 08 กันยายน 2563 4 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#S04CN002 ทัวร์จีน หนีห่าว!! ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 14,777* 01 - 05 มิถุนายน 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#T04VN044 ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฮาลอง ซุปตาร์ ซาปา โซคูล ภาค 2 14,888 03 - 07 มิถุนายน 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#T04VN045 ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฮาลอง ตามก๊ก ซุปตาร์ ซาปา โซซี๊ด 14,888 04 - 08 มิถุนายน 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#B01TW032 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taipei เที่ยว 2 อุทยาน 14,900 01 - 05 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#B01VN076 ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ญาตราง ดาลัด มุยเน่ 14,900 12 - 15 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน ชมดอกไม้ จอง
#B01VN080 ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ บินบางกอกแอร์เวย์ 14,900 05 - 08 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน Free Wifi จอง
#B01VN083 ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน 14,900 03 - 07 มิถุนายน 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน Free Wifi จอง
#T04VN028 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ซุปตาร์ ฟ้าโอบทราย 14,999 03 - 06 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน ชมดอกไม้ บินภายใน 1 ขา จอง
#Z01VN085 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 14,999 04 - 07 กรกฎาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#D01VN004 ทัวร์เวียดนาม Hashtag Danang-Hue-Hoian-Banahill 14,999 08 - 11 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01VN093 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 14,999 04 - 07 กรกฎาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#T04TW017 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ซุปตาร์ ทะลุมาเลย อิอิ 15,888 04 - 07 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน Free Wifi ช็อปปิ้งเอาท์เลท จอง
#Z01CN113 ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า [เลทส์โก มังกรหยกสะท้านฟ้า] 15,999* 05 - 09 สิงหาคม 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#B01TW033 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taipei เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 16,900 02 - 07 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#Z01CN102 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า 16,999* 02 - 07 มิถุนายน 2563 6 วัน 5 คืน 0 วัน จอง
#I02TW017 ทัวร์ไต้หวัน Taiwan So Cool ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อาลีซาน สุริยันจันทรา 17,900 12 - 16 มิถุนายน 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท จอง
#F01TW054 ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อาลีซาน EVA ดี๊ดี 17,999 18 - 22 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน Free Wifi ช็อปปิ้งเอาท์เลท จอง
#Z01TW056 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจี้ยอี้ ไทจง ไทเป เลทส์โก เช็คอินตัวแม่ 17,999 25 - 29 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#D01TW009 ทัวร์ไต้หวัน Hashtag Taiwan ทริปฟิน กินจนตัวแตก 18,999 19 - 21 มิถุนายน 2563 3 วัน 2 คืน 0 วัน จอง
#B01TW039 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 19,900 12 - 16 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#Z01CN092 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2 19,999* 02 - 07 มิถุนายน 2563 6 วัน 5 คืน 0 วัน จอง
#Z01TW054 ทัวร์ไต้หวัน เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2 19,999 03 - 08 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท จอง
#Z01TW055 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจี้ยอี้ ไทเป เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2 19,999 18 - 21 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท จอง
#F01TW055 ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อาลีซาน เป๊ะปัง 20,555 18 - 22 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน Free Wifi ช็อปปิ้งเอาท์เลท จอง
#G02AS006 ทัวร์สิงคโปร์ มะละกา Genting Dream 20,900 03 - 06 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0.5 วัน ล่องเรือสำราญค้างคืน จอง
#G02AS007 ทัวร์สิงคโปร์ พอร์ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์) Genting Dream 20,900 01 - 04 กรกฎาคม 2563 4 วัน 3 คืน 0.5 วัน ล่องเรือสำราญค้างคืน จอง
#G02TW033 ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Simple ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 20,999 10 - 14 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#F01TW056 ทัวร์ไต้หวัน Taiwan EVA 3 อุทยาน 21,555 24 - 29 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน Free Wifi จอง
#B01MM038 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 21,900 25 - 29 มิถุนายน 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา จอง
#B01TW037 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ Taiwan เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน เย๋หลิ่ว 21,900 06 - 09 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#B01TW038 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป การบินไทย 21,900 06 - 09 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#D01TW010 ทัวร์ไต้หวัน Welcome Taiwan 21,999 06 - 09 มิถุนายน 2563 4 วัน 3 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท จอง
#G02TW031 ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Wonderland ทะเลสาบสุริยันจันทรา 22,999 02 - 07 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท จอง
#S01CN168 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ปักกิ่ง ดอกพิกุล เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 25,999 10 - 14 มิถุนายน 2563 5 วัน 3 คืน 0 วัน ไม่เข้าร้านรัฐบาล จอง
#S01CN174 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว ดอกแก้ว 2 มรดกโลก 26,999 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2563 6 วัน 5 คืน 0 วัน ไม่เข้าร้านรัฐบาล จอง
#G02IN014 ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 28,900* 03 - 08 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา จอง
#T04GE002 ทัวร์จอร์เจีย บินตรง ซุปตาร์ ภาค 2 29,888 05 - 10 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#B01TR019 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 29,900 03 - 10 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน โรงแรมถ้ำ จอง
#V01TR002 ทัวร์ตุรกี Turkey ดินแดน 2 ทวีป 29,900 09 - 18 มิถุนายน 2563 10 วัน 7 คืน 0 วัน จอง
#F03GE007 ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง คอเคซัส A 3 ดาว 29,990 09 - 14 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#F03GE010 ทัวร์จอร์เจีย Mee Dee and Easy 3 ดาว 29,990 09 - 14 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#H01LK006 ทัวร์ศรีลังกา Wonder Sri Lanka 30,900 03 - 08 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#I02TR006 ทัวร์ตุรกี Merhaba Turkey 31,888 12 - 19 สิงหาคม 2563 8 วัน 6 คืน 0 วัน โรงแรมถ้ำ จอง
#D01TR003 ทัวร์ตุรกี Hashtag Turkey 32,900 06 - 13 มิถุนายน 2563 8 วัน 6 คืน 0 วัน โรงแรมถ้ำ จอง
#F03GE008 ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง คอเคซัส B 3 ดาว 32,990 09 - 14 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#B01TR021 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 33,900 18 - 26 มิถุนายน 2563 9 วัน 6 คืน 0 วัน โรงแรมถ้ำ จอง
#G04GE010 ทัวร์จอร์เจีย The Heaven of Georgia 33,999 05 - 10 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#B01TR020 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 1 ขา 34,900 04 - 11 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน โรงแรมถ้ำ จอง
#G02AU001 ทัวร์ออสเตรเลีย Penguin Parade and Long Nosed Monkey 34,900* 20 - 25 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 1 วัน จอง
#F03GE009 ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง บอร์จอมี 4 ดาว 34,900 09 - 14 มิถุนายน 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#O01CN019 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหวงหลง 35,995 21 - 26 ตุลาคม 2563 6 วัน 5 คืน 0 วัน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
300
จอง
#Z01GE002 ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท 35,999 02 - 07 มิถุนายน 2563 6 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#G02GE009 ทัวร์จอร์เจีย ยืนหนึ่ง The Great of Georgia 36,900 10 - 15 มิถุนายน 2563 6 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#G02TR024 ทัวร์ตุรกี The Best of Turkey 36,900 08 - 16 มิถุนายน 2563 9 วัน 6 คืน 0 วัน บินภายใน 1 ขา จอง
#G02TR027 ทัวร์ตุรกี The Rock of Cappadocia 36,900 02 - 10 มิถุนายน 2563 9 วัน 6 คืน 0 วัน จอง
#V03GE023 ทัวร์จอร์เจีย Jewel of Caucasus 37,500 13 - 18 ตุลาคม 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#G02GE004 ทัวร์จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย 38,900 01 - 06 มิถุนายน 2563 6 วัน 3 คืน 0 วัน จอง
#I02GE002 ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซิ บาทูมี่ Grand Georgia 39,888 08 - 15 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน จอง
#H02UZ007 ทัวร์อุซเบกีสถาน ดินแดนแห่งพันหนึ่งทิวา...อาหรับราตรี 39,900 03 - 09 มิถุนายน 2563 7 วัน 5 คืน 0 วัน จอง
#B01GE001 ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ Georgia Summer Season 2020 39,900 03 - 09 มิถุนายน 2563 7 วัน 4 คืน 0 วัน จอง
#V03GE024 ทัวร์จอร์เจีย บินตรง Georgia My Love พัก 4 ดาว 39,900 20 - 26 ตุลาคม 2563 7 วัน 5 คืน 0 วัน จอง
#V03GE025 ทัวร์จอร์เจีย บินตรง Georgia Cooly Fresh พัก 4 ดาว 39,900 20 - 26 ตุลาคม 2563 7 วัน 5 คืน 0 วัน จอง
#Z01JO001 ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา เลทส์โก มหานครสีชมพู 39,999 18 - 23 กันยายน 2563 6 วัน 3 คืน 0 วัน
300
จอง
#E02TR013 ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี บินกลางวัน 41,900 13 - 20 มิถุนายน 2563 8 วัน 6 คืน 0 วัน โรงแรมถ้ำ บินภายใน 2 ขา
300
จอง
#G02GE007 ทัวร์จอร์เจีย I am in Georgia 45,900 03 - 10 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน
300
จอง
#H02IR007 ทัวร์อิหร่าน Highlight Iran 45,900 05 - 12 มิถุนายน 2563 8 วัน 6 คืน 0 วัน บินภายใน 1 ขา
300
จอง
#H01IN046 ทัวร์อินเดีย Wonderful สิกขิม ดาร์จีลิ่ง 46,700 18 - 26 กรกฎาคม 2563 9 วัน 7 คืน 0 วัน บินภายใน 1 ขา
300
จอง
#W03ME003 ทัวร์จอร์แดน Marvelous Jordan 46,900 02 - 08 กรกฎาคม 2563 7 วัน 4 คืน 0 วัน
300
จอง
#H01LK005 ทัวร์ศรีลังกา Grand ศรีลังกา 46,900 14 - 23 พฤศจิกายน 2563 10 วัน 8 คืน 0 วัน
300
จอง
#P02GE017 ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย Wonderful Azerbaijan-Georgia 47,888 26 มิ.ย. - 03 ก.ค. 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน
300
จอง
#P02GE016 ทัวร์จอร์เจีย คาซัคสถาน The Ultimate in Georgia-Kasakstan 49,888 21 - 28 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน
300
จอง
#G02ME003 ทัวร์จอร์แดน The Mystic of Jordan 49,900 02 - 08 มิถุนายน 2563 7 วัน 4 คืน 0 วัน
300
จอง
#P01TR040 ทัวร์ตุรกี Premium Ottoman 49,900 03 - 12 กรกฎาคม 2563 10 วัน 7 คืน 0 วัน โรงแรมถ้ำ บินภายใน 2 ขา
300
จอง
#V03GE022 ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย Wow Azerbaijan-Georgia 49,900* 13 - 19 กรกฎาคม 2563 7 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 1 ขา
300
จอง
#E02GE004 ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย ซัมเมอร์ 53,000 02 - 09 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน
300
จอง
#H01BT003 ทัวร์ภูฏาน Chill Chill Bhutan 54,900 05 - 09 มิถุนายน 2563 5 วัน 4 คืน 0 วัน
300
จอง
#G02GE011 ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อาร์เมเนีย 56,900 16 - 25 มิถุนายน 2563 10 วัน 7 คืน 0 วัน
300
จอง
#O01CN018 ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ซีอาน อูรูมูฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 56,995 10 - 19 ตุลาคม 2563 10 วัน 8 คืน 0 วัน ไม่เข้าร้านรัฐบาล บินภายใน 1 ขา รถไฟความเร็วสูง
300
จอง
#P02JO010 ทัวร์จอร์แดน Habibi Jordan 56,999 03 - 09 กรกฎาคม 2563 7 วัน 4 คืน 0 วัน
300
จอง
#P01GE001 ทัวร์จอร์เจีย Premium Georgia 57,900 14 - 21 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน
300
จอง
#H01CN003 ทัวร์จีน มหัศจรรย์ภูเขาสายรุ้ง อารยธรรมแห่งเส้นทางสายไหม 59,900 19 - 28 มิถุนายน 2563 10 วัน 9 คืน 0 วัน ไม่เข้าร้านรัฐบาล บินภายใน 2 ขา รถไฟความเร็วสูง
300
จอง
#H02GE006 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 59,900 06 - 13 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน
300
จอง
#H01TR012 ทัวร์ตุรกี Turkey Anatolia 59,900 28 ส.ค. - 06 ก.ย. 2563 10 วัน 7 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
300
จอง
#BLNGE003 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย พรีเมี่ยม 68,900 06 - 13 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน
300
จอง
#G02ME004 ทัวร์จอร์แดน อิสราเอล 69,900 10 - 18 มิถุนายน 2563 9 วัน 6 คืน 0 วัน
300
จอง
#U02JO001 ทัวร์จอร์แดน พัก 5 ดาว 75,900 05 - 12 มิถุนายน 2563 8 วัน 5 คืน 0 วัน
500
จอง
#P01GE002 ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 79,900 27 มิ.ย. - 06 ก.ค. 2563 10 วัน 7 คืน 0 วัน
500
จอง
#H02GE005 ทัวร์แกรนด์คอเคซัส อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 95,900 05 - 16 มิถุนายน 2563 12 วัน 9 คืน 0 วัน
500
จอง
#G04GE006 ทัวร์จอร์เจีย โปรแกรมนี้งดขาย 1,000,000 04 - 04 พฤศจิกายน 2563 1 วัน 0 คืน 0 วัน
800
จอง
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า