พบ 34 โปรแกรม

ทัวร์มูรมันสก์ (แสงเหนือ)


จาก 14 บริษัททัวร์
 • วิหารเซนต์บาซิล

  มอสโก

 • จัตุรัสแดง

  มอสโก

 • เฮอร์มิเทจ

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • พระราชวังแคทเธอรีน

  พุชกิ้น

 • พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • โบสถ์แห่งหยดเลือด

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก

  มอสโก

 • ห้างสรรพสินค้ากุม

  มอสโก

 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ตลาดอิสไมลอฟสกี้

  มอสโก

 • ถนนอารบัต

  มอสโก

คัดกรอง

     ล้างตัวเลือก
*คลิกที่ชื่อทัวร์เพื่อดูรายละเอียด
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน วันอิสระ อื่นๆ ส่วนลด
#P02RU047 ทัวร์รัสเซีย Super Aurora Russia 53,888 23 - 29 พฤศจิกายน 2562 7 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#S04RU024 ทัวร์รัสเซีย In Love Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ 54,900 25 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#S04RU023 ทัวร์รัสเซีย Russia Aurora มอสโคว์ มูรมันสค์ 55,900 07 - 12 ธันวาคม 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#G04RU005 ทัวร์รัสเซีย Russia Aurora Hunting 55,900 09 - 16 ธันวาคม 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#P02RU038 ทัวร์รัสเซีย Easy B Aurora Russia 55,999 23 - 28 พฤศจิกายน 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#P02RU043 ทัวร์รัสเซีย Snow White Aurora Russia มอสโคว์-มูร์มันสค์ 55,999 23 - 28 พฤศจิกายน 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#G04RU009 ทัวร์รัสเซีย Russia Super Aurora 55,999 25 - 31 มกราคม 2563 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#P02RU037 ทัวร์รัสเซีย Easy A Aurora Russia 56,999 23 - 28 พฤศจิกายน 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#PHTRU015 ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มูรมันสก์ 57,900 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#P02RU039 ทัวร์รัสเซีย Touching Aurora Russia 57,999 26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 1 ขา
500
#P02RU055 ทัวร์รัสเซีย Inside Aurora Russia ล่าแสงเหนือ 59,888 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2563 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#PHTRU015 ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูรมันสก์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 59,900 20 - 27 พฤศจิกายน 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#I02RU009 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ ตามล่าหาแสงเหนือ 59,900 04 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 7 วัน 5 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท บินภายใน 2 ขา
500
#V01RU003 ทัวร์รัสเซีย มอสโก มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิชิตแสงเหนือ 59,999 22 - 29 พฤศจิกายน 2562 8 วัน 5 คืน 1 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท บินภายใน 2 ขา
500
#P02RU036 ทัวร์รัสเซีย Super Grand Aurora Russia 61,999 23 - 30 พฤศจิกายน 2562 8 วัน 6 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#Z01RU028 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสค์ เลสโก ราชินีแสงเหนือ 63,999 20 - 26 พฤศจิกายน 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
700
#P02RU044 ทัวร์รัสเซีย Perfect Aurora Russia มอสโคว์-มูร์มันสค์ 64,888 23 - 28 พฤศจิกายน 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
700
#D01RU006 ทัวร์รัสเซีย Russia Moscow Aurora ตามล่าแสงเหนือ 64,999 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท บินภายใน 2 ขา
500
#G02RU012 ทัวร์รัสเซีย Northern Lights in Russia ตามล่าแสงเหนือ 65,900 01 - 08 ธันวาคม 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
700
#B01RU026 ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 66,900 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2563 6 วัน 4 คืน 0 วัน เมนูขาปูยักษ์ บินภายใน 2 ขา
500
#V03RU015 ทัวร์รัสเซีย Northern Light Explorer 7 Days 67,900 23 - 29 พฤศจิกายน 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#W01RU008 ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 68,900 25 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
700
#B01RU030 ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 68,900 02 - 08 ธันวาคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน เมนูขาปูยักษ์ บินภายใน 2 ขา
700
#W01RU009 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ 68,900 18 - 24 มกราคม 2563 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
#PHTRU014 ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 69,900 25 - 31 ธันวาคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท บินภายใน 2 ขา
500
#I02RU008 ทัวร์รัสเซีย Aurora Russia ตามล่าหาแสงเหนือ 69,900 20 - 26 พฤศจิกายน 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท บินภายใน 2 ขา
500
#B01RU024 ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ 69,900 24 - 30 ธันวาคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน เมนูขาปูยักษ์ บินภายใน 2 ขา
700
#I02RU010 ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมอร์มังส์ มอสโคว์ ตามล่าแสงเหนือ 69,900 25 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 8 วัน 6 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท บินภายใน 2 ขา
500
#S04RU021 ทัวร์รัสเซีย Super Cool Aurora Russia 72,900 02 - 08 ธันวาคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
700
#B01RU033 ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ Grand Russia ตามล่าหาแสงเหนือ 72,900 05 - 12 ธันวาคม 2562 8 วัน 6 คืน 0 วัน ช็อปปิ้งเอาท์เลท บินภายใน 2 ขา
700
#V03RU016 ทัวร์รัสเซีย Northern Light Explorer 8 Days 77,500 23 - 30 พฤศจิกายน 2562 8 วัน 6 คืน 0 วัน บินภายใน 1 ขา
700
#G02RU011 ทัวร์รัสเซีย Russia Aurora Hunting ตามล่าแสงเหนือ 79,900 23 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 9 วัน 7 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
700
#G02RU014 ทัวร์รัสเซีย Russia Fantastic Northern Lights 79,900 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
700
#E03RU003 ทัวร์รัสเซีย Moscow-Zagorsk-Murmansk-St. Petersburg 113,000 04 - 12 ธันวาคม 2562 9 วัน 6 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
1,000
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย (Russia) ประเทศมหาอำนาจฉายาหมีขาว กลายมาเป็นขวัญใจนักเที่ยวชาวไทยด้วยสถานที่เที่ยวสุดอลังแถมมีทัวร์รัสเซียราคาถูกให้เลือกมากมาย ส่วนหนึ่งด้วยอนิสงค์ไม่ต้องขอวีซ่า นอกจากเมืองหลักที่ต้องไปเยือนอย่าง มอสโก (Moscow) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) ที่ห้ามพลาดแล้ว เมืองรองอย่างซาร์กอร์ส ก็มักถูกพ่วงกับมอสโกในโปรแกรมทัวร์ และที่เพิ่งเป็นกระแสยอดฮิตเมื่อไม่กี่ปีมานี้คือทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ที่เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk) ในราคาครึ่งเดียวของการไปชมที่นอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์ จึงเป็นอีกทางเลือกยอดนิยมในช่วงหน้าหนาว 

หาทัวร์รัสเซียแยกตามสเปคได้ง่ายๆ ที่นี่ เพราะเราจัดหมวดหมู่มาให้เรียบร้อยแล้ว

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวครบ 3 เมือง มอสโก ซาร์กอร์ส และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก ไม่เกิน 40,000 (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย การบินไทย Thai Airways (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย Qatar Airways (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย Emirates (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย Etihad Airways (คลิก)

 

ไปเที่ยวรัสเซียกัน Let's Go!