พบ 45 โปรแกรม

ทัวร์พม่า


จาก 6 บริษัททัวร์
 • ย่างกุ้ง

  Yangon

 • พระธาตุอินทร์แขวน

  Golden Rock Pagoda

 • หงสาวดี

  Bago

 • มัณฑะเลย์

  Mandalay

 • พุกาม

  Bagan

 • มินกุน

  Mingun

คัดกรอง

     ล้างตัวเลือก
*คลิกที่ชื่อทัวร์เพื่อดูรายละเอียด
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน บริษัททัวร์ จำนวนวัน วันอิสระ อื่นๆ ส่วนลด
#G02MM001 ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ 3,333 24 - 24 กรกฎาคม 2562 1 วัน คืน 0 วัน
100
#P02MM027 ทัวร์พม่า Pray Myanmar 1 Day 3,499 07 - 07 สิงหาคม 2562 1 วัน คืน 0 วัน
100
#P05MM002 ทัวร์พม่า Pro Myanmar ไหว้พระ เที่ยวครบจบวันเดียว 3,899 04 - 04 ตุลาคม 2562 1 วัน คืน 0 วัน
100
#B01MM030 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ ไหว้พระวัดดัง 3,999 25 - 25 กรกฎาคม 2562 1 วัน 0 คืน 0 วัน
100
#D01MM006 ทัวร์พม่า Hashtag Myanmar 4,499 25 - 25 กรกฎาคม 2562 1 วัน 0 คืน 0 วัน
100
#C01MM006 ทัวร์พม่า Easy Wish in Myanmar 5,998 23 - 24 กรกฎาคม 2562 2 วัน 1 คืน 0 วัน
100
#G02MM003 ทัวร์พม่า บุญรักษา 6,555 27 - 28 กรกฎาคม 2562 2 วัน 1 คืน 0 วัน
100
#G02MM005 ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 6,555 28 - 29 กรกฎาคม 2562 2 วัน 1 คืน 0 วัน
100
#D01MM007 ทัวร์พม่า Hashtag อิ่มบุญ พม่า 6,999 17 - 18 กันยายน 2562 2 วัน 1 คืน 0 วัน
100
#P02MM033 ทัวร์พม่า Special Myanmar 7,499 29 - 30 กรกฎาคม 2562 2 วัน 1 คืน 0 วัน
100
#B01MM031 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 7,900 11 - 12 สิงหาคม 2562 2 วัน 1 คืน 0 วัน
100
#P02MM025 ทัวร์พม่า Wow Myanmar ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 7,999 10 - 11 สิงหาคม 2562 2 วัน 1 คืน 0 วัน
100
#G02MM004 ทัวร์พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 7,999 26 - 27 กรกฎาคม 2562 2 วัน 1 คืน 0 วัน
100
#P02MM016 ทัวร์พม่า เฟี้ยวฟ้าว Myanmar 8,499 10 - 11 สิงหาคม 2562 2 วัน 1 คืน 0 วัน
100
#Z01MM023 ทัวร์พม่า หงสา อินทร์แขวน เลสโก นะโมเมียนมาร์ 8,999 02 - 04 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#P02MM030 ทัวร์พม่า โปรให้ใจ Myanmar 9,800 02 - 04 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#B01MM032 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar โปรจัดให้ 9,900 26 - 28 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#C01MM007 ทัวร์พม่า Easy Passion in Myanmar 9,900 09 - 11 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#G02MM006 ทัวร์พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 9,999 26 - 28 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#Z01MM022 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก ธรรมะสวัสดี 9,999 10 - 12 ตุลาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#B01MM026 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 9,999 26 - 28 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#C01MM005 ทัวร์พม่า Easy Desire in Myanmar 9,999 28 - 30 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
300
#P02MM031 ทัวร์พม่า Hello Premium Myanmar 10,900 15 - 17 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#B01MM034 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งพม่า 10,900 09 - 11 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#P02MM013 ทัวร์พม่า Vintage Myanmar [A] 11,555 03 - 05 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#P02MM029 ทัวร์พม่า Hello Premium Myanmar 11,700 26 - 28 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#P02MM015 ทัวร์พม่า Hello Myanmar 11,888 26 - 28 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#B01MM025 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 11,900 27 - 29 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#B01MM027 ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 11,900 09 - 11 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#B01MM028 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 11,900 18 - 21 สิงหาคม 2562 4 วัน 3 คืน 0 วัน
100
#P02MM032 ทัวร์พม่า Luxury Myanmar 11,900 16 - 18 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#B01MM033 ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 11,900 16 - 18 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#Z01MM008 ทัวร์พม่า Lucky Mandalay Bagan 11,999 26 - 28 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#Z01MM017 ทัวร์พม่า Luxury Myanmar 11,999 26 - 28 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#Z01MM021 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลสโก ชุ่มบุญ 11,999 04 - 06 กันยายน 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#G02MM007 ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 11,999 27 - 29 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#P02MM017 ทัวร์พม่า Luxury Myanmar 12,888 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#B01MM029 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 12,900 09 - 12 สิงหาคม 2562 4 วัน 3 คืน 0 วัน
300
#G02MM009 ทัวร์พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม 12,999 09 - 12 สิงหาคม 2562 4 วัน 3 คืน 0 วัน
100
ทัวร์พม่า Wonderful Myanmar ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน [Jan-Jul] 13,900 27 - 29 กรกฎาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
100
#Z01MM0015 ทัวร์พม่า เลสโก บุหลันดั้นเมฆ 13,999 26 - 29 กรกฎาคม 2562 4 วัน 3 คืน 0 วัน
300
#G02MM002 ทัวร์พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 13,999 26 - 29 กรกฎาคม 2562 4 วัน 3 คืน 0 วัน
100
#P02MM028 ทัวร์พม่า Mandalay-Bagan 13,999 23 - 25 สิงหาคม 2562 3 วัน 2 คืน 0 วัน
300
#G02MM008 ทัวร์พม่า บินตรงเชียงใหม่ Mandalay - Bagan Chill Chill 19,888 26 - 29 กรกฎาคม 2562 4 วัน 3 คืน 0 วัน
300
#H01MM001 ทัวร์พม่า เจาะลึก พม่า สักการะ 5 มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 38,900 09 - 14 สิงหาคม 2562 6 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน 2 ขา
500
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์พม่า พม่า (Myanmar) ประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์เคียงคู่ไทยมาเป็นเวลานาน ในด้านท่องเที่ยว พม่ามีความโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ มรดกโลก วัดวาอารามศักดิ์สิทธิ์ ที่ทำให้คนไทยนิยมเดินทางไปทำบุญไหว้พระ การหาทัวร์พม่านั้นง่ายมากโดยคลิกมาที่ LetsGo.co.th/ทัวร์พม่า ก็เจอครบเพราะรวมทัวร์พม่าจากหลายบริษัทชั้นนำมาไว้ในที่เดียว ที่ง่ายยิ่งกว่านั้นคือทัวร์พม่ามักจะมีให้เลือก 2 แบบหลักๆ คือกรุงย่างกุ้งและใกล้เคียง ซึ่งครอบคลุมหงสาวดี สิเรียม และพระธาตุอินทร์แขวน อีกแบบคือไปทางเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งมักจะควบเมืองพุกาม ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลเจดีย์ เพราะมีเจดีย์มาก มีความสำคัญระดับเป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ บางโปรแกรมก็มีพาไปเมืองมินกุน ซึ่งเป็นมรดกโลกอีกแห่งเช่นกัน

สถานที่เที่ยวห้ามพลาดในกรุงย่างกุ้งได้แก่มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งภายในบริเวณเดียวกันมีทั้งเทพทันใจและเทพกระซิบที่คนไทยนิยมไปขอพรกันมาก 

ผู้ที่ต้องการไปกรุงย่างกุ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญไหว้พระ ปัจจุบันมีทัวร์พม่าราคาถูกมากมายให้เลือก ทั้งแบบวันเดียว ไปเช้าเย็นกลับ ก็สามารถทำได้ ราคาเริ่มต้นเพียง 4,000 กว่าบาท ทั้งสะดวก ทั้งประหยัดกว่าไปด้วยตัวเองมาก หรือหากเป็นแบบ 2 วัน 1 คืน ก็จะได้เที่ยวได้ไหว้พระทั้งที่ย่างกุ้งและที่เมืองหงสาวดี แต่หากต้องการทั้ง 2 เมืองรวมถึงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ก็มักจะเป็นแบบ 3 วัน 2 คืน เพราะแต่ละแห่งต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง 

สิ่งที่ควรสังเกตุหรือระวังในการเลือกทัวร์ไต้หวันคือโปรแกรมทัวร์ส่วนมากที่ราคาประหยัด จะมีสถานที่เที่ยวในโปรแกรมมากภายในจำนวนวันน้อย เช่น 9 วัดภายใน 2 วัน ซึ่งตอบโจทย์ในด้านความคุ้มค่าแต่แลกด้วยความรีบเร่งสักนิดในแต่ละสถานที่ ไปเที่ยวพม่ากัน Let's Go!