Happy Korea

บริษัท เค ที ซี ซี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างไทย และเกาหลี โดยเป็นผู้ริเริ่มจุดประกายกระแส K-POP ในประเทศไทย เช่นซีรีย์ชื่อดังอย่าง Full House และ แดจังกึม และยังนำศิลปินดารา นักร้องต่าง ๆ เข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่นการแสดงคอนเสิร์ต ถ่ายละคร โปรโมทอัลบั้ม หรือทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งการนำเข้าสินค้าลิขสิทธิ์ และรายการที่มีชื่อเสียงมาจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ภายใต้การบริหารของ คุณ ฮง จี ฮี กรรมการผู้จัดการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดี เกาหลีใต้ และรองประธานหอการค้าเกาหลี - ไทย รวมทั้งตำแหน่งทางสังคมอื่น ๆ ทำให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและเกาหลี อันเป็นหลักประกันว่า บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ดำเนินการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ และมาตรฐานในระดับสากลอย่างแท้จริง

เลขที่ใบอนุญาต: 11/03301

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี Happy Romantic Winter 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
ทัวร์เกาหลี Happy Busan Winter 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 29 พ.ย. 2561 - 03 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
ทัวร์เกาหลี Happy Ice Fishing 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 09 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
ทัวร์เกาหลี Happy Memory Winter 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
ทัวร์เกาหลี Happy Winter 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 28 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ทัวร์เกาหลี Happy Super WoW Winter 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 30,500 บาท
ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู...ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 21 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
ทัวร์เกาหลี Happy Super Wow Autumn 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท