Weekend Tours

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2526 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสมชาย ชมระกา ประธานกรรมการบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการบริการท่องเที่ยวให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ปัจจุบันโดยเฉพาะเส้นทางประเทศจีน เราเป็นผู้บุกเบิกและชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

เลขที่ใบอนุญาต: 11/01832

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน ฮาร์บิน บ้านหิมะ 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 29 ม.ค. 2562 - 03 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง สกี Snow World อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง สกี Snow World 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท