Weekend Tours

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2526 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสมชาย ชมระกา ประธานกรรมการบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการบริการท่องเที่ยวให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ปัจจุบันโดยเฉพาะเส้นทางประเทศจีน เราเป็นผู้บุกเบิกและชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

เลขที่ใบอนุญาต: 11/01832

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน สุดยอดมรดกโลก หนานชาง-ซันชิงซาน 7 วัน 6 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
ทัวร์จีน ล่องเรือแยงซีเกียง Century Legent 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 25 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
ทัวร์จีน ล่องเรือแยงซีเกียง Century Legent 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง สกี Snow World อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 08 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง สกี Snow World 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 08 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
ทัวร์จีน เซี๊ยะเหมิน อู่อี๋ซาน 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 22 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
ทัวร์จีน ไท่หนิง หัวอัน 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 17 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
ทัวร์จีน ฝูโจว ผู่เถียน บ้านเกิดเจ้าแม่ทับทิม 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ [Sep-Dec] 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 24 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ [Sep-Dec] 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 24 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู่ซิ 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 20 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หวงซาน จิ่วหัวซาน 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 22 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
ทัวร์จีน หังโจว ผู่ถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ทัวร์จีน เส้นทางใหม่! เจี่ยหยาง เจี่ยซี เท้งไฮ้ อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู คังติ้ง ไห่โหลวโกว (ไม่เข้าร้านช้อป) 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 29 พ.ย. 2561 - 04 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน ง้อไบ๊ (ไม่เข้าร้านช้อป) 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 29 พ.ย. 2561 - 04 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 29 พ.ย. 2561 - 04 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
ทัวร์จีน เส้นทางใหม่! เฉิงตู อุทยานน้ำตกใหญ่ซื่อสุ่ย (5 ดาว) 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 29 พ.ย. 2561 - 04 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ทัวร์จีน เส้นทางใหม่! เฉิงตู อุทยานน้ำตกใหญ่ซื่อสุ่ย 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 29 พ.ย. 2561 - 03 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า ต้าจู๋ (ไม่เข้าร้านช้อป) 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ทัวร์จีน ครบสูตร อายีเหอ ว่านเซิ่น หลุมบ่อฟ้า ต้าจู๋ (ไม่เข้าร้านช้อป) 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 20 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
ทัวร์จีน ครบสูตร อายีเหอ ว่านเซิ่น หลุมบ่อฟ้า ต้าจู๋ 5 ดาว (ไม่เข้าร้านช้อป) 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 20 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
ทัวร์จีน ครบสูตร อายีเหอ ว่านเซิ่น หลุมบ่อฟ้า ต้าจู๋ (ไม่เข้าร้านช้อป) 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 20 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า ว่านเซิ้น (ไม่เข้าร้านช้อป) 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 22 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า (ไม่เข้าร้านช้อป) 3 วัน 2 คืน
เดินทาง 19 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก [Oct-Dec] 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ฟ่งหวง [Sep-Dec] 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 20 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ฟ่งหวง (5 ดาว) [Sep-Dec] 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 20 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ทัวร์จีน Promotion! คุนหมิง ผู่เจ่อเฮย 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 22 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า ดินแดนมหัศจรรย์ น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 22 พ.ย. 2561 - 26 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู่ซิ โจวจวง 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ทัวร์จีน ซัวเถา อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 22 พ.ย. 2561 - 26 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ทัวร์จีน ซัวเถา by FD 3 วัน 2 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
ทัวร์จีน ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
ทัวร์จีน เส้นทางใหม่! ซัวเถา เจี่ยหยาง หย่งติ้ง เหมยโจว อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง เส้นทางใหม่สะพานเหนือเมฆหลงเจียง 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง ป่าหิน ตงชวน 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน ภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหยาง หวงกว่อซู่ หม่าหลิงเหอ 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 22 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 23 พ.ย. 2561 - 26 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
ทัวร์จีน เจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง [Oct-Dec] 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 20 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท