Weekend Tours

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2526 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสมชาย ชมระกา ประธานกรรมการบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการบริการท่องเที่ยวให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ปัจจุบันโดยเฉพาะเส้นทางประเทศจีน เราเป็นผู้บุกเบิกและชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

  • เลขที่ใบอนุญาต
    : 11/01832
  • ที่อยู่
    : 4326-4328 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย Bangkok 10110
  • โทรศัพท์
  • อีเมล์

โปรแกรมทัวร์