ST Deluxe

เครื่องยืนยันและรับประกันการให้บริการที่ดี โดยในปัจจุบันเราได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารบนเครื่องบิน ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย

เลขที่ใบอนุญาต: 11/00761

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019 TG 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 82,800 บาท
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ชื่นชม 3 ยอดเขาอันโด่งดัง พักผ่อนแช่น้ำแร่ [Apr] 9 วัน 6 คืน
เดินทาง 12 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 125,000 บาท
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส [Apr] 11 วัน 8 คืน
เดินทาง 06 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 119,800 บาท
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส [New Year] 11 วัน 8 คืน
เดินทาง 23 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 123,000 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุกุโอกะ พักฮุทเทนบอร์ช 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 77,800 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019 TG 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 89,800 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน
เดินทาง 28 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 79,800 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า ปีใหม่ 2019 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 28 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 77,800 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น Sapporo Ice Drifting Snow Festival 2019 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 10 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 66,800 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น Sapporo Hakodate Snow Festival 2019 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 31 ม.ค. 2562 - 05 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 66,800 บาท
ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน
เดินทาง 23 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 81,800 บาท