Reign International Travel

ก่อตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2540 โดยมี นายแพทย์ชลิต ชัยประสาธน์ เป็นที่ปรึกษาอาวุโส บริหารงานโดย คุณกรกฎ แสงวรรณ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทัวร์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 18 ปี

  • เลขที่ใบอนุญาต
    : 11/1369
  • ที่อยู่
    : 209 ถ.โชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
  • โทรศัพท์
  • อีเมล์

โปรแกรมทัวร์