SBA Travel

บริษัททัวร์ชั้นนำที่ให้บริการนำเที่ยว ซึ่งอยู่ในวงการทัวร์มากกว่า 15 ปี โดยดำเนินกิจการนำเที่ยวอย่างครบวงจร เอส.บี.เอ. ไม่ได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่เรายังมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบอย่างดีเยี่ยม และบุคคลากรที่มีประสบการณ์

เลขที่ใบอนุญาต: 11-01939

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น┃อีสท์ ฮอกไกโด สโนว์ แอดเวนเจอร์ 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 28 ม.ค. 2562 - 03 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃ซากุระ อิน ออทัมน์ 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 0 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃เจแปน ดราก้อนรูท 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 19 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃เจแปน เจอร์นีย์ นิวเยียร์ 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 81,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃ฟูจิ เลค วิว นิวเยียร์ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃แกรนด์ เวิลด์ เฮอริเทจ นิวเยียร์ 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 81,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃อินไซด์ ฟูจิ นิวเยียร์ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃ Snow Monkey-Kusatsu Onsen 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 20 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃เซาว์เทิร์น ฮอกไกโด นิวเยียร์ 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃ฮอกไกโด นิวเยียร์ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 28 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃ฮอกไกโด วินเทอร์ ซีซั่น 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 07 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท
ทัวร์ยุโรป┃อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
เดินทาง 17 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 105,000 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃แกรนด์ วาคายาม่า 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 19 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃แกรนด์ เวิลด์ เฮอริเทจ 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 01 ธ.ค. 2561 - 06 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃เจแปน เจอร์นีย์ (เกียวโต) 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 01 ธ.ค. 2561 - 06 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ไฮไลท์ เมืองหลวงมอสโคว์ ซากอร์ส เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 86,900 บาท
ทัวร์ยุโรป┃อันซีน อิตาลี “ลิกูเรีย” ฝรั่งเศส “ริเวียร่า” 7 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 83,900 บาท
ทัวร์ยุโรป┃อังกฤษ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง 01 ธ.ค. 2561 - 08 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 98,900 บาท
ทัวร์จีน┃ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้วแห่งใหม่ 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
ทัวร์ยุโรป┃ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน
เดินทาง 04 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท