SBA Travel

บริษัททัวร์ชั้นนำที่ให้บริการนำเที่ยว ซึ่งอยู่ในวงการทัวร์มากกว่า 15 ปี โดยดำเนินกิจการนำเที่ยวอย่างครบวงจร เอส.บี.เอ. ไม่ได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่เรายังมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบอย่างดีเยี่ยม และบุคคลากรที่มีประสบการณ์

เลขที่ใบอนุญาต: 11-01939

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี┃Korea Absolute Ski Winter 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 23 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
ทัวร์เกาหลี┃Wow Korea Ski Winter 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 23 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
ทัวร์เกาหลี┃ Korea Absolute Onsen 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 06 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
ทัวร์เกาหลี┃Wow Korea Spring 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 06 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น ┃ฮอกไกโด สโนว์ เฟซติวัล 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 08 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 68,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น┃ฮอกไกโด โรแมนติค เฟสติวัล [Feb] 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 08 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น┃ฮอกไกโด สโนว์ แอดเวนเจอร์ [Feb] 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 19 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃โอซาก้า – โตเกียว สโนว์ & อิลลูมิเนชั่น [Feb-Mar] 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 07 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃นิกโก้ – โตเกียว อิลลูมิเนชั่น [Feb] 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃โอซาก้า โตเกียว คาวาสึซากุระ อิลลูมิเนชั่น [Feb] 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 20 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃ โทโฮคุ สโนว์ มอนสเตอร์ [Feb] 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 26 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น┃ฮอกไกโด วินเทอร์ เฟสติวัล [Feb] 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 05 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃โตเกียว สโนว์ & อิลลูมิเนชั่น [Feb-Mar] 6 วัน 3 คืน
เดินทาง 15 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃เจแปน เจอร์นีย์ (ยูนิเวอร์แซล) [Mar] 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 26 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃แกรนด์ เวิลด์ เฮอริเทจ [Mar] 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 26 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃วันเดอร์ฟูล เชอร์รี่ บอลสซั่ม [Mar] 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 26 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃อีสต์ ฮอกไกโด สโนว์ เฟซติวัล 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 09 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 73,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃ฮอกไกโด วินเทอร์ เฟสติวัล 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 05 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น┃อีสท์ ฮอกไกโด สโนว์ แอดเวนเจอร์ 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 28 ม.ค. 2562 - 03 ก.พ. 2562
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท