siem Reap

พบ 6 โปรแกรม จาก 2 บริษัททัวร์
หมายเหตุ : = ราคายังไม่รวมวีซ่า
 
Free Wifi
 
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 10,900 08-10 มิถุนายน 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน 7 มื้อ
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 11,900 13-15 ตุลาคม 2560 3 วัน 2 คืน 0 วัน 8 มื้อ
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องเส้นทางแห่งอารยธรรมโบราณ ชมนครวัด นครธม 12,555 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน 4 มื้อ
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย 12,555 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน 4 มื้อ
ทัวร์กัมพูชา เส้นทาง พนมเปญ เสียมเรียบ สัมผัสความงามแห่งอารยธรรมโบราณ 15,555 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน 7 มื้อ
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 15,555 30 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน 7 มื้อ