พบ 82 โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง
จาก 9 บริษัททัวร์

คัดกรอง

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน บริษัททัวร์ จำนวนวัน วันอิสระ อื่นๆ ส่วนลด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง วัดแชกงหมิว (HKG01) 12,900 29 - 31 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Hongkong หวานใจ 13,456 22 - 23 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด อิสระเต็มวัน 13,888 29 - 31 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Hongkong Super Save) [Apr-Jul] 13,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
ทัวร์ฮ่องกง HongKong Super Save [Jun-Jul] 13,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (บินหรู อยู่สบาย) [Jun-Jul] 13,900 29 - 31 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Shopping วัดแชกงมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม 13,900 29 - 31 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
ทัวร์ฮ่องกง HongKong Super Save [Jun-Oct] 13,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Hongkong Disneyland 13,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Hong Kong Summer Sale 13,999 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Aug] 14,900 26 - 28 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Hong Kong แก้ปีชงเปิดดวงเศรษฐี 14,900 22 - 24 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Sep-Oct] 14,900 20 - 22 กันยายน 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Easy Hongkong Nongping Free Day 14,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 14,900 22 - 24 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Nov-Dec] 14,900 15 - 17 พฤศจิกายน 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Hongkong 5 Temple) [Aug-Oct] 14,900 03 - 05 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Hongkong 5 Temple 14,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 14,999 20 - 23 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วิคตอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ 14,999 06 - 08 กันยายน 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา ช๊อปปิ้ง 14,999 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 14,999 06 - 08 กันยายน 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิง วัดหวังต้าเซียน รีพลัสเบย์ 15,555 21 - 23 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระใหญ่ ช้อปปิ้ง (Hongkong 5 Temple) [Apr-Jul] 15,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วิคตอเรียพีค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฮ่องกงสายบุญ) [Apr-Oct] 15,900 27 - 29 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง HongKong 5 Temple 15,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Easy Hongkong-Ngongping 15,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง Easy Hongkong Disneyland 15,900 22 - 24 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Hongkong 5 Temple) [May-Jul] 15,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Jul-Aug] 15,900 25 - 27 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 15,900 09 - 11 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (HKG27) 15,999 27 - 30 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (HKG26) 15,999 20 - 23 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Hongkong Summer Sale 16,888 24 - 26 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Jun-Jul] 16,888 24 - 26 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด 16,900 22 - 24 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วิคตอเรียพีค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฮ่องกงสุดคุ้ม) [Jun-Oct] 16,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Easy Hongkong Macau) [Apr-Sep] 16,900 22 - 24 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Easy Hongkong-Macau 16,900 22 - 24 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Sep-Oct] 16,900 20 - 22 กันยายน 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Aug] 16,900 26 - 28 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้งเพลินใจ ไหว้พระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 16,900 10 - 13 สิงหาคม 2561 4 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 16,900 26 - 28 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 16,900 26 - 28 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Hongkong Disneyland) [Aug-Oct] 16,900 03 - 05 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Summer Sale Hongkong Macau 16,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 16,900 26 - 28 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง (สบาย สบาย) [Jul-Oct] 16,991 21 - 23 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ 16,999 14 - 16 ตุลาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Hongkong Disneyland 16,999 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Oct] 16,999 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง [Apr-Oct] 17,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วิคตอเรียพีค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฮ่องกงสายแบ๊ว) [Apr-Oct] 17,900 27 - 29 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง Hongkong - Disneyland 17,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Hongkong Disneyland) [Apr-Jul] 17,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง ไหว้พระใหญ่ ช้อปปิ้ง (Hongkong Nongping) [May-Jul] 17,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ไหว้พระ 9 วัด ช้อปปิ้ง [Jul-Oct] 17,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระใหญ่ ช้อปปิ้ง [Jul-Oct] 17,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 17,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 17,900 09 - 11 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ Repluse Bay 17,999 07 - 09 กันยายน 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Oct] 17,999 07 - 09 กันยายน 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์!!! 17,999 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 1 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา นองปิง ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน ช้อปปิ้ง (Hongkong Ngong Ping) [May-Jul] 18,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ฮ่องกง ตะลุยดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งย่านดัง 18,900 10 - 13 สิงหาคม 2561 4 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 18,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง มาเก๊า สุดค้ม 18,991 10 - 12 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Oct] 18,999 11 - 13 ตุลาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 19,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง [May-Oct] 19,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง [Apr-Oct] 19,900 20 - 23 กรกฎาคม 2561 4 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Hongkong Disney) [May-Jul] 19,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Oct] 19,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 19,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 19,999 29 - 31 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง [Apr-Sep] 19,999 29 - 31 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Hongkong Disneyland) [May-Jul] 20,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเที่ยวครบสูตร ไหว้พระ 9 วัด ช้อปปปิ้ง 21,900 27 - 30 กรกฎาคม 2561 4 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 22,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ตะลุยดิสนีย์แลนด์ ช้อปเพลินย่านดังจิมซาจุย 23,900 27 - 30 กรกฎาคม 2561 4 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 26,900 20 - 23 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 27,900 20 - 23 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
500
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์ฮ่องกง (Hong Kong) จุดหมายยอดนิยมตลอดกาลของคนไทย ทั้งการท่องเที่ยว ไหว้พระ ฃ็อปปิ้ง และอาหาร การหาทัวร์ฮ่องกงนั้นง่ายมากโดยคลิกมาที่ LetsGo.co.th/ทัวร์ฮ่องกง ก็เจอครบเพราะรวมทัวร์จากหลายบริษัทชั้นนำมาไว้ในที่เดียว หรือจะเลือกเจาะจงไปยังสถานที่เที่ยวยอดนิยมก็ได้ เช่นวิคตอเรียพีค รีพัลส์ เบย์ วัดแชกงหมิว เกาะลันเตา เป็นต้น

สิ่งที่ควรระวังในการจองทัวร์ฮ่องกงคือโปรแกรมราคาถูกมักจะรวมการเที่ยวและพักค้างคืนที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ก่อนจองควรอ่านรายละเอียดว่าสัดส่วนการเที่ยวฮ่องกงและเซินเจิ้นตรงกับความต้องการหรือไม่

ไปเที่ยวฮ่องกงกัน Let's Go!