พบ 73 โปรแกรมทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์
จาก 13 บริษัททัวร์
 • ซูริค

  Zurich

 • เจนีวา

  Geneva

 • มองเทรอซ์

  Montreux

 • เซอร์แมท

  Zermatt

 • เบิร์น

  Bern

 • ลูเซิร์น

  Lucern

คัดกรอง

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน บริษัททัวร์ จำนวนวัน วันอิสระ อื่นๆ ส่วนลด
ทัวร์ยุโรป Belgium Germany France Switzerland 40,900* 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Belgium Germany France Switzerland 40,900* 12 - 18 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Germany Austria Swiss 40,900* 04 - 10 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Germany Austria Swiss 41,900* 22 - 28 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ [Jul-Aug] 41,900* 22 - 28 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 49,555* 03 - 10 กันยายน 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 49,555* 03 - 10 กันยายน 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Promotion Swiss 50,900 25 - 31 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Promotion Switzerland 50,900 11 - 17 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป France Swiss Titlis 52,900 25 - 31 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [Jul-Aug] 52,900 25 - 31 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง [Jul-Aug] 53,900 24 - 30 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ช้อปปิ้ง (Luxury France Swiss German) [Aug-Dec] 55,888 26 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 55,900* 11 - 17 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ล่องเรือบาโตปารีเซียง ช้อปปิ้ง (Hashtag Switzerland France) [Aug-Dec] 55,991* 07 - 13 สิงหาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ช้อปปิ้ง (Exclusive Italy Swiss France) [Jul-Dec] 56,888 12 - 19 สิงหาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mono Swiss 56,900* 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอลป์ (จุงเฟรา) เยอรมันนี ออสเตรีย สวิสฯ 56,900* 15 - 21 สิงหาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute 59,500* 21 - 29 กันยายน 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี – สวิส – ฝรั่งเศส 59,900* 22 - 29 กรกฎาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ดินแดน 3 ขุนเขา Zermatt, Jungfrau, Harder Kulm อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 59,900* 08 - 14 สิงหาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0.5 วัน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Switzerland: Luzern Express 59,900* 13 - 19 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0.5 วัน
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 59,900 12 - 19 กันยายน 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป l ฝรั่งเศส – อิตาลี 59,900* 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป โมโนสวิตเซอร์แลนด์ 59,900 25 - 31 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป Switzerland Luzern Express 59,900* 16 - 22 สิงหาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mono Swiss 59,900* 03 - 09 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ โลซานน์ ลูเซิร์น ซูริค (Mono Swiss) [Jul-Aug] 59,900 25 - 31 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป l ฝรั่งเศส -โมนาโก – อิตาลี 59,900* 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Lost in Wonder Villages อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 60,900* 20 - 28 กรกฎาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป l แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 60,900* 18 - 24 ตุลาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ช้อปปิ้ง [Jun-Aug] 61,555 24 - 31 กรกฎาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 62,900* 26 ก.ค. - 03 ส.ค. 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 62,900* 23 - 29 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ (GOTZRH-EK001) - CST 62,900* 23 - 29 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Glacier Switzerland 62,900* 16 - 22 สิงหาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป Timeless Journey's ออสเตรีย สโลวัก เชค เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 62,900* 05 - 13 กันยายน 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 62,900* 26 ก.ค. - 03 ส.ค. 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย-เชค-เยอรมัน-สวิส(จุงเฟรา) 62,900* 05 - 12 กันยายน 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Grand Switzerland 64,991* 11 - 17 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 64,999* 15 - 22 กันยายน 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ล่องเรือ 65,900* 21 - 30 กรกฎาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ (จุงฟราว)- ฝรั่งเศส 65,991* 15 - 24 พฤศจิกายน 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mono Swiss 67,900* 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป Easy Classic Europe 67,900 21 - 29 กรกฎาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute 68,900* 22 - 30 ตุลาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand Switzerland 68,900* 09 - 16 พฤศจิกายน 2561 8 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Hilight Swiss 69,900* 11 - 17 ตุลาคม 2561 7 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 69,900 20 - 27 ตุลาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ช้อปปิ้ง [Sep-Nov] 69,900* 08 - 16 กันยายน 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิส(จุงเฟรา)-เยอรมัน 69,900* 08 - 16 กันยายน 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Europe Classic อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 72,900* 07 - 16 สิงหาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป 4 Countries In Love อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย 72,900* 16 - 25 กันยายน 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 73,900* 18 - 27 สิงหาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟโรแมนติกสองขบวน 75,900 15 - 22 สิงหาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Sweet Swiss สวิตเซอร์แลนด์ 75,900* 10 - 18 กันยายน 2561 9 วัน 7 คืน 0.5 วัน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 79,900* 21 - 30 กรกฎาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักเซอร์แมท รถไฟโรแมนติก 81,900* 21 - 28 กรกฎาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป Switzerland Chill Out 83,900* 27 ก.ค. - 04 ส.ค. 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland Chill Out 83,900* 27 ก.ค. - 04 ส.ค. 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 84,900 23 - 30 กรกฎาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 85,555 28 ก.ค. - 05 ส.ค. 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ช้อปปิ้ง [Jun-Aug] 85,900 11 - 19 สิงหาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือแม่น้ำโรน สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 86,900 29 ต.ค. - 05 พ.ย. 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน ล่องเรือสำราญค้างคืน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 86,900 22 - 31 กรกฎาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป┃อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 105,000 24 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
2,000
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ กลาเซียร์เอ็กซ์เพรส Bernina Express 105,500 11 - 18 สิงหาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Exclusive ed 112,900 20 - 29 กรกฎาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
2,000
ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ สะพานคาเปล รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ 118,000 21 - 29 กรกฎาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน สกี
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิรน์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (Swiss Panorama) [Apr-Sep] 118,000 21 - 29 กรกฎาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน สกี
ทัวร์ยุโรป กลาเซียเอ็กซ์เพรส ยอดเขายูงเฟรา Glacier 3000 ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 123,500 20 - 29 กรกฎาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน สกี
ทัวร์ยุโรป โรแมนติก สวิตเซอร์แลนด์ 123,500 20 - 29 กรกฎาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน สกี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand & Unseen Switzerland 139,900 22 ก.ย. - 03 ต.ค. 2561 12 วัน 9 คืน 0 วัน
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ หรือทัวร์สวิส (Switzerland) ประเทศขวัญใจนักเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะสายเน้นธรรมชาติ การหาทัวร์สวิสนั้นง่ายมากโดยคลิกมาที่ LetsGo.co.th/ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ก็เจอครบเพราะรวมทัวร์จากหลายบริษัทชั้นนำมาไว้ในที่เดียว หรือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงความต้องการมากขึ้น สามารถเลือกเป็นเมืองหรือสถานที่เที่ยวได้ เช่น ซูริค (Zurich) ลูเซิร์น (Lucern) เจนีวา (Geneva) โลซานน์ (Lausanne) เบิร์น (Bern) บาเซิล (Basel) เซนต์มอริตซ์ (St. Moritz) เซอร์แมท (Zermatt) ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ยอดเขาทิทลิส (Titlis) ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) เป็นต้น ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กัน Let's Go!