พบ 57 โปรแกรม

ทัวร์รัสเซีย


จาก 3 บริษัททัวร์
 • วิหารเซนต์บาซิล

  มอสโก

 • จัตุรัสแดง

  มอสโก

 • เฮอร์มิเทจ

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • พระราชวังแคทเธอรีน

  พุชกิ้น

 • พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • โบสถ์แห่งหยดเลือด

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก

  มอสโก

 • ห้างสรรพสินค้ากุม

  มอสโก

 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ตลาดอิสไมลอฟสกี้

  มอสโก

 • ถนนอารบัต

  มอสโก

คัดกรอง

     ล้างตัวเลือก
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน บริษัททัวร์ จำนวนวัน วันอิสระ อื่นๆ ส่วนลด
ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow Snow Festival 30,900 23 - 28 มกราคม 2562 6 วัน 3 คืน 0 วัน
300
ทัวร์รัสเซีย Moscow Snow White [Jan-Feb] 30,999 23 - 28 มกราคม 2562 6 วัน 3 คืน 0 วัน
300
ทัวร์รัสเซีย Russia Super Moscow มอสโคว์ ซาร์กอร์ส by Mahan Air 30,999 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 6 วัน 3 คืน 0 วัน
300
ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow 31,900 03 - 08 เมษายน 2562 6 วัน 3 คืน 0 วัน
300
Let's Go ทัวร์รัสเซีย Windy Russia 31,999 26 - 31 มกราคม 2562 6 วัน 3 คืน 0 วัน
300
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 33,900 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 5 วัน 3 คืน 0 วัน
300
Let's Go ทัวร์รัสเซีย Athena Russia 36,999 21 - 27 มกราคม 2562 7 วัน 4 คืน 0 วัน
300
Let's Go ทัวร์รัสเซีย Angela Russia [Apr-Jun] 36,999 03 - 09 เมษายน 2562 7 วัน 4 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย Russia Super Moscow มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 38,888 06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 5 วัน 3 คืน 0 วัน
300
ทัวร์รัสเซีย Frozen Moskva River Cruise and Russia's Rocket รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 38,900 21 - 25 มกราคม 2562 5 วัน 3 คืน 0 วัน
300
ทัวร์รัสเซีย Space, Delicious, Vodka and Caviar รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 39,900 22 - 27 มกราคม 2562 6 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย Delight St.petersburg 39,900 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน
300
Let's Go ทัวร์รัสเซีย Glossy Russia 39,999 27 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน
300
ทัวร์รัสเซีย Hashtag Russia Moscow Zagorsk 39,999 23 - 27 มกราคม 2562 5 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย Let It Snow St. Petersburg - Moscow [Jan-Apr] 44,999 25 - 30 มกราคม 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [Mar-May] 45,555 16 - 21 มีนาคม 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย เย็นสุดขั้ว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ [Jan-May] 46,555 01 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย Circus Super Grand Russia (Moscow- St.Perter) [Dec-Mar] 46,999 04 - 11 มีนาคม 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ [Mar-May] 47,555 15 - 21 มีนาคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย (ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 48,900 30 ม.ค. - 06 ก.พ. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ซากรอสค์ [Mar-Jun] 49,900 27 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 49,900 26 - 31 มกราคม 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 49,900 12 - 19 มีนาคม 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน
500
Let's Go ทัวร์รัสเซีย Greatest of Russia 49,999 21 - 28 มกราคม 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย Grand Russia by TK (Moscow-St.Peter) [Jan-Mar] 49,999 26 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน
500
Let's Go ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 51,999 26 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย Frozen Murmansk ตามล่าหาเเสงเหนือ [Jan-Mar] 52,999 28 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Circus Perfect Russia 53,888 26 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ [Feb] 54,555 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 7 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ -มูรมันสก์ ตามล่า Polar Light 57,900 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 3 Cities มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น 58,500 15 - 20 มิถุนายน 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 2 cities [Feb-Mar] 58,900 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย Touching Aurora 59,888 24 - 30 มกราคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 3 cities มอสโคว์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น [May] 62,300 01 - 07 พฤษภาคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย จัดเต็มเที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์ 62,555 26 ก.พ. - 05 มี.ค. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Classic Russia รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 62,900 23 - 29 มกราคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน
700
ทัวร์รัสเซีย Perfect Aurora 60,888 26 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Soviet and The Galaxy รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 63,900 23 - 29 มกราคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Incredible Russian มอสโคว์ มูร์มันสค์ คิรอฟสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 63,900 30 ม.ค. - 06 ก.พ. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มูรมันสก์ มอสโคว์ Aurora Hunting 64,900 06 - 12 มีนาคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Siberian Husky ,Reindeer and Aurora Hunting รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 66,988 23 - 29 มกราคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Russia EP2. ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [Aurora Russia] 67,900 23 - 29 มกราคม 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer [Feb-Mar] 67,900 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 6 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 68,900 07 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
500
ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 3 cities [Feb] 69,300 06 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน
500
ทัวร์รัสเซีย แกรนด์รัสเซีย 75,000 09 - 16 เมษายน 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน
700
ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer [Feb] 75,500 06 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
700
ทัวร์รัสเซีย North Light In Russia by TG 75,900 23 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
700
ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 3 cities มอสโคว์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น [Songkran] 76,500 10 - 16 เมษายน 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
700
ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มอสโคว์ มูรมันสก์ ซากรอส 79,900 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 7 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
700
ทัวร์รัสเซีย Moscow-Murmank Northern Lights [Dec-Mar] 79,900 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 7 วัน 4 คืน 0 วัน บินภายใน
700
ทัวร์มองโกเลีย – ทรานไซบีเรีย – เลคไบคาล 79,900 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 8 วัน 6 คืน 0 วัน บินภายใน
700
ทัวร์รัสเซีย Russia Siberia Baikal Lake 79,900 22 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
700
ทัวร์รัสเซีย Russia Siberia Baikal Lake 79,900 22 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 8 วัน 5 คืน 0 วัน บินภายใน
700
ทัวร์รัสเซีย สำรวจ Trans Siberia กับ กาญจนา หงษ์ทอง 99,900 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 8 วัน 7 คืน 0 วัน
700
ทัวร์รัสเซีย Amazing Russia Aurora Hunting 109,900 09 - 17 มีนาคม 2562 9 วัน 7 คืน 0 วัน บินภายใน
1,000
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือทะเลบอลติค (Royal Caribbean – Serenade of the SEAs) 119,900 29 มิ.ย. - 08 ก.ค. 2562 10 วัน 7 คืน 0 วัน ล่องเรือสำราญค้างคืน
1,000
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์รัสเซีย 2561

รัสเซีย (Russia) ประเทศมหาอำนาจฉายาหมีขาว กลายมาเป็นขวัญใจนักเที่ยวชาวไทยด้วยสถานที่เที่ยวสุดอลังแถมมีทัวร์รัสเซียราคาถูกให้เลือกมากมาย ส่วนหนึ่งด้วยอนิสงค์ไม่ต้องขอวีซ่า นอกจากเมืองหลักที่ต้องไปเยือนอย่าง มอสโก (Moscow) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) ที่ห้ามพลาดแล้ว เมืองรองอย่างซาร์กอร์ส ก็มักถูกพ่วงกับมอสโกในโปรแกรมทัวร์ และที่เพิ่งเป็นกระแสยอดฮิตเมื่อไม่กี่ปีมานี้คือทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ที่เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk) ในราคาครึ่งเดียวของการไปชมที่นอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์ จึงเป็นอีกทางเลือกยอดนิยมในช่วงหน้าหนาว 

หาทัวร์รัสเซียแยกตามสเปคได้ง่ายๆ ที่นี่ เพราะเราจัดหมวดหมู่มาให้เรียบร้อยแล้ว

ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวครบ 3 เมือง มอสโก ซาร์กอร์ส และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก ไม่เกิน 40,000 (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย 2561 การบินไทย Thai Airways (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย 2561 Qatar Airways (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย 2561 Emirates (คลิก)

ทัวร์รัสเซีย 2561 Etihad Airways (คลิก)

 

ไปเที่ยวรัสเซียกัน Let's Go!