พบ 87 โปรแกรมทัวร์ พม่า
จาก 8 บริษัททัวร์
 • ย่างกุ้ง

  Yangon

 • พระธาตุอินทร์แขวน

  Golden Rock Pagoda

 • หงสาวดี

  Bago

 • มัณฑะเลย์

  Mandalay

 • พุกาม

  Bagan

 • มินกุน

  Mingun

คัดกรอง

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน บริษัททัวร์ จำนวนวัน วันอิสระ อื่นๆ ส่วนลด
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สบาย โดนใจ ไหว้พระ สุดคุ้ม) [May-Sep] 3,991 25 - 25 กรกฎาคม 2561 1 วัน 0 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า Super Shock ไหว้พระ 5 วัดดัง 4,999 23 - 23 กรกฎาคม 2561 1 วัน 0 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง เทพทันใจ ไหว้พระ (Yangon...บุญทุ่ม) [Sep-Oct] 6,888 23 - 24 กันยายน 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง ร่วมพิธีล้างหน้าศักดิ์สิทธิ์ พระมหามัยมุนี 6,900 21 - 22 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า Super Shock!! มัณฑะเลย์ 6,900 21 - 22 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม วันธรรมดาน่าเที่ยว 7,900 24 - 25 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า Super Shock มัณฑะเลย์ 7,900 21 - 22 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า Myanmar มัณฑะเลย์ 7,979 04 - 06 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนี 7,979 04 - 06 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง เทพทันใจ ช้อปปิ้ง (ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง) [Jun-Sep] 7,991 21 - 22 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เทพทันใจ ชเวดากอง ไหว้พระ 9 วัด (Yangon Holy 9) [Apr-Sep] 7,999 21 - 22 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 9,800 21 - 22 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (The Holy Myanmar) [May-Sep] 9,888 27 - 29 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Shining In Myanmar) [Jun-Sep] 9,888 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน พระมหามัยมุนี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Namo Mandalay) [Jun-Oct] 9,888 27 - 29 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Jul-Dec] 9,900 23 - 24 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Sep] 9,997 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Sep] 9,997 27 - 29 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า Myanmar จิ๊บ จิ๊บ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 9,999 02 - 04 พฤศจิกายน 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 9,999 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โปรประหยัด) [Jul-Sep] 9,999 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ชเวดากอง (Vintage Myanmar) [Jul-Sep] 10,800 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ชเวดากอง เทพทันใจ (Perfect Myanmar 4 Star) [Jul-Sep] 10,800 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Blessing Myanmar) [May-Sep] 10,888 21 - 23 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
Group&Go ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 10,900 21 - 22 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี มิงกุน สกายน์ อมรปุระ ไหว้พระ [May-Aug] 10,900 21 - 23 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อมรปุระ 10,900 21 - 23 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
Group&Go ทัวร์พม่า ไหว้พระเสริมดวง 8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ย่างกุ้ง หงสาวดี 10,900 21 - 22 กรกฎาคม 2561 2 วัน 1 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ชม 3 ราชธานีเก่า มัณฑะเลย์-อังวะ-สกายน์-มิงกุน 10,900 25 - 27 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Vintage Myanmar) [Jul-Sep] 10,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า Vintage Myanmar 10,900 27 - 29 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์.....เมืองแปร 10,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Deluxe Myanmar) [Jul-Sep] 11,500 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า Royal Mandalay 11,888 09 - 12 สิงหาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวซันดอว์ เจดีย์บูพญา เจดีย์ชเวสิกอง 11,900 27 - 29 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม (MMR052_FD) - B 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ชเวดากอง เทพทันใจ ช้อปปิ้ง (โปรจัดให้ พัก 5 ดาว) [May-Jul] 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ชเวดากอง เทพทันใจ ช้อปปิ้ง (โปรจัดให้ พัก 5 ดาว) [Aug-Sep] 11,900 03 - 05 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (แกรนด์มัณฑะเลย์) [May-Sep] 11,900 27 - 29 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม พระมหามัยมุณี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (หลงรักพุกาม) [May-Aug] 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินนกแอร์ 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน (โปรพม่า 5 ดาว) [Jul-Aug] 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Deluxe Myanmar) [Jul-Sep] 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 11,900 11 - 13 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า 5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน ขอพรเทพทันใจ 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ช้อปปิ้ง (โปรจัดให้ พัก 5 ดาว) [May-Sep] 11,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า Deluxe Myanmar 11,999 27 - 29 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ 11,999 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า โปรยิ้ม พม่าย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (MMR02_SL) - B 12,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิสระวดี มิงกุน (MMR051_FD) - B 12,900 27 - 30 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
Group&Go ทัวร์พม่า ขึ้นอินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี 12,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี พินอูลวิน สกายน์ อมรปุระ ไหว้พระ [May-Aug] 12,900 21 - 23 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Jun-Aug] 12,900 02 - 05 สิงหาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 12,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มิงกุน 12,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน ช้อปปิ้ง (บินลัดฟ้าพาเที่ยวเนปิดอว์) [Jul-Sep] 12,900 26 - 28 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ (โปร ยิ้ม ยิ้ม) [Jul-Sep] 12,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง 12,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 12,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ ช้อปปิ้ง (พม่า ไหว้พระอิ่มบุญ) [Jun-Sep] 12,991 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 13,800 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
500
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุร ไหว้พระพระมหามัยมุนี [Apr-Aug] 13,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ช้อปปิ้ง [Jun-Sep] 13,900 10 - 12 สิงหาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ อมรปุระ ไหว้พระพระมหามัยมุนี [Apr-Aug] 13,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Aug-Sep] 13,900 02 - 05 สิงหาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี 13,900 02 - 05 สิงหาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Jul] 14,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม พระมหามัยมุณี เจดีย์ชเวสิกอง (Let’s go Bagan) [Jun-Sep] 14,991 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล (MMR061) 16,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี By Thai Air Asia 16,900 27 - 30 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สากายน์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Aug] 16,900 27 - 30 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 17,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี พระมหามัยมุณี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Aug-Sep] 17,900 02 - 05 สิงหาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี พระมหามัยมุณี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May-Jul] 18,900 26 - 29 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล 20,900 27 - 30 กรกฎาคม 2561 4 วัน 3 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 20,900 26 - 30 กรกฎาคม 2561 5 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มัณฑะเลย์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สักการะ 5 มหาบูชาสถาน) [Apr-Aug] 20,900 26 - 30 กรกฎาคม 2561 5 วัน 4 คืน 0 วัน
Group&Go ทัวร์พม่า ขอพรพระบัวเข็ม ย่างกุ้ง อินเล 23,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
Group&Go ทัวร์พม่า ชมทะเลเจดีย์ ย่างกุ้ง พุกาม 23,900 20 - 22 กรกฎาคม 2561 3 วัน 2 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล (MMR09) 28,900 26 - 31 กรกฎาคม 2561 6 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ 28,900 26 - 31 กรกฎาคม 2561 6 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (แกรนด์พม่า) [Jul-Aug] 28,900 26 - 31 กรกฎาคม 2561 6 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พุกาม-มัณฑเลย์ 29,800 01 - 05 สิงหาคม 2561 5 วัน 4 คืน 0 วัน
500
ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า 41,900 25 - 30 กรกฎาคม 2561 6 วัน 5 คืน 0 วัน
1,000
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์พม่า พม่า (Myanmar) ประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์เคียงคู่ไทยมาเป็นเวลานาน ในด้านท่องเที่ยว พม่ามีความโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ มรดกโลก วัดวาอารามศักดิ์สิทธิ์ ที่ทำให้คนไทยนิยมเดินทางไปทำบุญไหว้พระ การหาทัวร์พม่านั้นง่ายมากโดยคลิกมาที่ LetsGo.co.th/ทัวร์พม่า ก็เจอครบเพราะรวมทัวร์พม่าจากหลายบริษัทชั้นนำมาไว้ในที่เดียว ที่ง่ายยิ่งกว่านั้นคือทัวร์พม่ามักจะมีให้เลือก 2 แบบหลักๆ คือกรุงย่างกุ้งและใกล้เคียง ซึ่งครอบคลุมหงสาวดี สิเรียม และพระธาตุอินทร์แขวน อีกแบบคือไปทางเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งมักจะควบเมืองพุกาม ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลเจดีย์ เพราะมีเจดีย์มาก มีความสำคัญระดับเป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ บางโปรแกรมก็มีพาไปเมืองมินกุน ซึ่งเป็นมรดกโลกอีกแห่งเช่นกัน

สถานที่เที่ยวห้ามพลาดในกรุงย่างกุ้งได้แก่มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งภายในบริเวณเดียวกันมีทั้งเทพทันใจและเทพกระซิบที่คนไทยนิยมไปขอพรกันมาก 

ผู้ที่ต้องการไปกรุงย่างกุ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญไหว้พระ ปัจจุบันมีทัวร์พม่าราคาถูกมากมายให้เลือก ทั้งแบบวันเดียว ไปเช้าเย็นกลับ ก็สามารถทำได้ ราคาเริ่มต้นเพียง 4,000 กว่าบาท ทั้งสะดวก ทั้งประหยัดกว่าไปด้วยตัวเองมาก หรือหากเป็นแบบ 2 วัน 1 คืน ก็จะได้เที่ยวได้ไหว้พระทั้งที่ย่างกุ้งและที่เมืองหงสาวดี แต่หากต้องการทั้ง 2 เมืองรวมถึงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ก็มักจะเป็นแบบ 3 วัน 2 คืน เพราะแต่ละแห่งต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง 

สิ่งที่ควรสังเกตุหรือระวังในการเลือกทัวร์ไต้หวันคือโปรแกรมทัวร์ส่วนมากที่ราคาประหยัด จะมีสถานที่เที่ยวในโปรแกรมมากภายในจำนวนวันน้อย เช่น 9 วัดภายใน 2 วัน ซึ่งตอบโจทย์ในด้านความคุ้มค่าแต่แลกด้วยความรีบเร่งสักนิดในแต่ละสถานที่ ไปเที่ยวพม่ากัน Let's Go!