พบ 60 โปรแกรมทัวร์ ฝรั่งเศส
จาก 14 บริษัททัวร์
 • ปารีส

  Paris

 • อาลซัส

  Alsace

 • โพรวองซ์

  Provence

 • ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์

  Loire Valley

 • เฟรนช์ริเวียร่า

  French Riviera

 • นอร์มังดี

  Normandy

คัดกรอง

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน บริษัททัวร์ จำนวนวัน วันอิสระ อื่นๆ ส่วนลด
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (Hashtag Paris) [Nov-Dec] 39,991* 13 - 18 พฤศจิกายน 2561 6 วัน 3 คืน 1 วัน
ทัวร์ยุโรป ปารีส ฝรั่งเศส 39,998 26 - 31 กรกฎาคม 2561 6 วัน 3 คืน 0 วัน
500
ทัวร์ยุโรป Belgium Germany France Switzerland 40,900* 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Belgium Germany France Switzerland 40,900* 12 - 18 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Super Save ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 41,911* 08 - 14 สิงหาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป France Belgium Netherland 42,900* 24 - 30 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [Jul-Aug] 42,900* 24 - 30 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 49,555* 03 - 10 กันยายน 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 49,555* 03 - 10 กันยายน 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า) 49,900* 22 - 29 กรกฎาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี (ริเวียร่า) 49,900* 22 - 29 กรกฎาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส มิลาน คานส์ ช้อปปิ้ง (Hashtag Riviera) [Sep] 49,991 10 - 16 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป France Swiss Titlis 52,900 25 - 31 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [Jul-Aug] 52,900 25 - 31 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง [Jul-Aug] 53,900 24 - 30 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี ช้อปปิ้ง (เฟรนช์ริเวียร่า) [Jul-Aug] 53,900 24 - 31 กรกฎาคม 2561 8 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 54,900* 27 ก.ค. - 03 ส.ค. 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 54,900* 08 - 15 สิงหาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ช้อปปิ้ง (Luxury France Swiss German) [Aug-Dec] 55,888 26 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส(ตอนใต้)-อันดอร์รา-สเปน 55,900 06 - 13 สิงหาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 55,900* 11 - 17 กันยายน 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ล่องเรือบาโตปารีเซียง ช้อปปิ้ง (Hashtag Switzerland France) [Aug-Dec] 55,991* 07 - 13 สิงหาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ช้อปปิ้ง (Exclusive Italy Swiss France) [Jul-Dec] 56,888 12 - 19 สิงหาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป l ฝรั่งเศส – อิตาลี 58,900* 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute 59,500* 21 - 29 กันยายน 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี – สวิส – ฝรั่งเศส 59,900* 22 - 29 กรกฎาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส 59,900* 29 ก.ค. - 05 ส.ค. 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป l ฝรั่งเศส – อิตาลี 59,900* 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป l ปารีส 59,900* 18 - 23 ตุลาคม 2561 6 วัน 3 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป l ฝรั่งเศส -โมนาโก – อิตาลี 59,900* 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Europe Benelux-France 59,900* 15 - 23 กันยายน 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Lost in Wonder Villages อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 60,900* 20 - 28 กรกฎาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 64,999* 15 - 22 กันยายน 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 65,555 07 - 14 สิงหาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ (จุงฟราว)- ฝรั่งเศส 65,991* 15 - 24 พฤศจิกายน 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป Easy Classic Europe 67,900 21 - 29 กรกฎาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute 68,900* 22 - 30 ตุลาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ช้อปปิ้ง [Sep-Nov] 69,900* 08 - 16 กันยายน 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิส(จุงเฟรา)-เยอรมัน 69,900* 08 - 16 กันยายน 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
1,000
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Europe Classic อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 72,900* 07 - 16 สิงหาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 73,900* 18 - 27 สิงหาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี ปารีส มิลาน มงแชงต์มิเชล เลโบเดอโพรวองซ์ 78,000 20 - 29 กรกฎาคม 2561 10 วัน 8 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อันดอร์รา สัมผัสความงามของประเทศเล็กในหุบเขา 79,900* 10 - 19 สิงหาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป┃อันซีน อิตาลี “ลิกูเรีย” ฝรั่งเศส “ริเวียร่า” 83,900 25 - 31 กรกฎาคม 2561 7 วัน 4 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 84,900 23 - 30 กรกฎาคม 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 85,555 28 ก.ค. - 05 ส.ค. 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ช้อปปิ้ง [Jun-Aug] 85,900 11 - 19 สิงหาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป France Flower Provence 85,900 20 - 29 กรกฎาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือแม่น้ำโรน สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 86,900 29 ต.ค. - 05 พ.ย. 2561 8 วัน 5 คืน 0 วัน ล่องเรือสำราญค้างคืน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 86,900 22 - 31 กรกฎาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เส้นทางสายโรแมนติค – ฝรั่งเศส (อัลซาส) 89,900 21 - 29 กรกฎาคม 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
1,500
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ล่องเรือสำราญแม่น้ำโรน 99,900* 05 - 14 ตุลาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน ล่องเรือสำราญค้างคืน
ทัวร์ยุโรป เบสท์ ฝรั่งเศส - อิตาลี 101,000 20 - 29 กรกฎาคม 2561 10 วัน 8 คืน 0 วัน
ทัวร์ฝรั่งเศส by TG 101,000 20 - 29 กรกฎาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
2,000
ทัวร์ยุโรป┃อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 105,000 24 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 9 วัน 6 คืน 0 วัน
2,000
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Symphony of The Sea 109,900 11 - 20 สิงหาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน ล่องเรือสำราญค้างคืน
ทัวร์ยุโรป ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Royal Caribbean Symphony of The Sea) 109,900 11 - 20 สิงหาคม 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน ล่องเรือสำราญค้างคืน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน 115,000 27 ก.ค. - 05 ส.ค. 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์ยุโรป : เจาะลึกเมืองเล็กน่ารัก ออสเตรีย (ทิโรล) – เยอรมนี (บาวาเรียน) – ฝรั่งเศส (อัลซาส) (ทัวร์สงกรานต์ 2561) 115,800 26 ก.ค. - 04 ส.ค. 2561 10 วัน 7 คืน 0 วัน
ทัวร์ฝรั่งเศส France Beautiful Small Villages 139,900 18 - 29 ตุลาคม 2561 12 วัน 9 คืน 0 วัน
แสดงทัวร์ที่เลือก *ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า

ทัวร์ฝรั่งเศส (France) หนึ่งในประเทศยอดนิยมของคนไทยเมื่อไปเยือนยุโรป ด้วยจุดขายทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ แฟชั่น อาหาร ความโรแมนติก ธรรมชาติสวยงาม แถมเร็วๆ นี้คนไทยยิ่งค้นเคยกว่าเดิมจากละคร "บุพเพสันนิวาส" ที่กระตุ้นให้คนไทยหันไปสนใจประวัติศาสตร์ยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 กันยกใหญ่ ที่สำคัญคือเป็นเจ้าของสัญญลักษณ์แห่งยุโรปที่ไม่มีใครไม่รู้จัก และน่าจะเป็นความฝันของคนทั้งโลกที่จะได้ไปเห็นสักครั้งในชีวิต นั่นคือหอไอเฟล (Eiffel Tower) การหาทัวร์ฝรั่งเศสนั้นง่ายมากโดยคลิกมาที่ LetsGo.co.th/ทัวร์ฝรั่งเศส ก็เจอครบเพราะรวมทัวร์ฝรั่งเศสจากหลายบริษัทชั้นนำมาไว้ในที่เดียว หรือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงความต้องการมากขึ้น สามารถเลือกเป็นเมืองหรือสถานที่เที่ยวได้ เช่น ปารีส (Paris) ลียง (Lyon) สตราสบูร์ก (Strasbourg)  กอลมาร์ (Colmar) หรือจะหาเป็นระดับแคว้นก็ทำได้เช่นเฟรนช์ริเวียร่า (French Riviera) โพรวองซ์ (Provence) นอร์มังดี (Normandy) กลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ (Chateaux de la Loire) เป็นต้น จะเห็นได้ว่า LetsGo มีโปรแกรมทัวร์มากถึงระดับเจาะลึก เพราะบริษัททัวร์ทั่วไปกว่า 80% หากมีทัวร์ฝรั่งเศสก็จะพาไปเฉพาะปารีส พระราชวังแวร์ซาย (Versaille) และเมืองใกล้เคียงที่เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น

สิ่งที่ควรระวังหรือสังเกตุในการเลือกทัวร์ฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวหอไอเฟลคือทัวร์เกิน 80% ที่ระบุว่าพาไปหอไอเฟล จะพาไปณ.จุดชมวิวที่จัตุรัสทรอคคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลสวยที่สุด แต่ก็เป็นการเห็นจากระยะไกล ไม่ได้เข้าไปไกล ไม่ได้สัมผัส ไม่ได้ขึ้นลิฟต์ไปชมวิวบนหอ ระบบของ LetsGo ออกแบบมาเพื่อให้ทราบความแตกต่าง หากต้องการเห็นหอไอเฟลระยะใกล้ พิมพ์คำว่า "หอไอเฟล" ในช่องค้นหา หากต้องการทัวร์ที่พาขึ้นชั้นบนของหอไอเฟล ทำได้ด้วยการพิมพ์คำว่า "หอไอเฟล ชั้นบน" ยิ่งไปกว่านั้น บางทัวร์ถึงกับจัดให้รับประทานอาหารบนหอไอเฟล หากต้องการทัวร์ดังกล่าวสามารถพิมพ์คำว่า "ทานอาหารบนหอไอเฟล" ก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ จะเห็นได้ว่า LetsGo ใส่ใจในรายละเอียดเพราะเราต้องการให้ลูกค้าสามารถหาทัวร์ที่ตรงใจมากที่สุด ไปเที่ยวฝรั่งเศสกัน Let's Go!