กัมพูชา

พบ 4 โปรแกรม จาก 2 บริษัททัวร์
10,000 20,000
หมายเหตุ : = ราคายังไม่รวมวีซ่า
 
โปรแกรม
ราคาเริ่มต้น น้อยไปมาก
ส่วนลด
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 10,900 3 วัน 2 คืน 0 วัน 7 มื้อ
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 11,900 3 วัน 2 คืน 0 วัน 8 มื้อ
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย 12,555 2 วัน 1 คืน 0 วัน 4 มื้อ
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 15,555 3 วัน 2 คืน 0 วัน 7 มื้อ